ონლაინ ფორუმი

AUD/USD Ask

  • ბოლო0.6857
  • მაღალი0.6857
  • დაბალი0.6857
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.6857
  • დრო01:09:07
  • Გუშინ0.6824
  • შეცვლა%0.48%
  • ცვლილება0.0033

ყოველდღიური სასანთლე სქემა AUD/USD Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა AUD/USD Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.6857 Rial1:09:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები