ონლაინ ფორუმი

Aluminium

  • ბოლო1719.75
  • მაღალი1723.25
  • დაბალი1718.25
  • მაქსიმალური მერყეობა1.5
  • მაქსიმალური მერყეობა0.04%
  • გახსნა1,718.5
  • დრო09:34:05
  • Გუშინ1,719.5
  • შეცვლა%0.01%
  • ცვლილება0.25

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Aluminium

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Aluminium

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
1,719.75 Rial9:34:05
1,719.5 Rial9:33:29
1,719.75 Rial9:33:16
1,719.5 Rial9:31:37
1,719.25 Rial9:31:10
1,719 Rial9:30:31
1,719.75 Rial9:30:28
1,719.5 Rial9:29:29
1,719.25 Rial9:22:49
1,719 Rial9:22:05
1,719.25 Rial9:21:44
1,719.5 Rial9:18:08
1,719.75 Rial9:17:45
1,719.5 Rial9:17:37
1,719.75 Rial9:17:29
1,719.5 Rial9:17:20
1,719.75 Rial9:17:04
1,719.5 Rial9:16:05
1,719.75 Rial9:15:46
1,719.5 Rial9:15:40
1,719.75 Rial9:14:48
1,719.5 Rial9:14:40
1,719.75 Rial9:13:40
1,719.5 Rial9:13:20
1,719.75 Rial9:12:23
1,719.5 Rial9:11:46
1,719.75 Rial9:10:52
1,719.5 Rial9:10:41
1,719.75 Rial9:10:23
1,719 Rial9:10:17
1,719.25 Rial9:09:42
1,719 Rial9:09:32
1,719.25 Rial9:09:29
1,718.75 Rial9:08:48
1,719.25 Rial9:06:05
1,718.25 Rial9:04:05
1,719.25 Rial9:00:44
1,719.5 Rial8:48:05
1,719.75 Rial8:40:27
1,719.5 Rial8:35:23
1,719.75 Rial8:30:23
1,720.25 Rial8:30:19
1,720 Rial8:15:30
1,720.5 Rial8:15:22
1,719.75 Rial8:04:06
1,720.25 Rial7:58:04
1,720.5 Rial7:26:04
1,722 Rial6:40:47
1,722.5 Rial6:40:28
1,722.75 Rial6:40:10
1,722.25 Rial6:30:52
1,722 Rial6:24:27
1,722.5 Rial6:23:05
1,722.75 Rial6:20:10
1,723.25 Rial6:19:11
1,722.25 Rial6:11:05
1,721 Rial6:09:43
1,721.25 Rial6:06:21
1,721.75 Rial6:05:08
1,722 Rial6:04:55
1,721.75 Rial6:04:42
1,720.5 Rial6:00:12
1,721.25 Rial5:53:04
1,721.75 Rial5:42:04
1,721.5 Rial5:14:05
1,721.25 Rial5:12:35
1,720.75 Rial5:12:31
1,721.25 Rial5:12:04
1,720.75 Rial5:10:28
1,720.5 Rial5:10:16
1,720.25 Rial5:09:15
1,720.75 Rial5:08:24
1,720 Rial5:08:04
1,719.75 Rial5:07:04
1,720.25 Rial5:04:31
1,720.5 Rial5:04:04
1,721 Rial5:02:11
1,721.25 Rial4:59:39
1,721.75 Rial4:58:11
1,721.25 Rial4:55:05
1,721.5 Rial4:54:09
1,721.75 Rial4:44:35
1,721.5 Rial4:36:04
1,722.75 Rial4:26:30
1,723 Rial4:21:38
1,723.25 Rial4:21:11
1,722.75 Rial4:20:19
1,722.5 Rial4:20:05
1,721.75 Rial4:19:49
1,721.25 Rial4:19:09
1,721.5 Rial4:19:04
1,721 Rial4:17:28
1,720.25 Rial4:05:44
1,720.5 Rial4:04:04
1,720.75 Rial4:01:29
1,721 Rial3:54:25
1,720.75 Rial3:54:16
1,721 Rial3:54:11
1,720.5 Rial3:53:12
1,719.75 Rial3:53:06
1,719 Rial3:47:28
1,718.5 Rial3:41:04
1,718.75 Rial3:36:50
1,718.5 Rial3:30:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები