ონლაინ ფორუმი

سرب

  • ბოლო2150
  • მაღალი2151.25
  • დაბალი2147.75
  • მაქსიმალური მერყეობა1.75
  • მაქსიმალური მერყეობა0.1%
  • გახსნა2,150.5
  • დრო07:59:42
  • Გუშინ2,149.75
  • შეცვლა%0.01%
  • ცვლილება0.25

ყოველდღიური სასანთლე სქემა سرب

ყოველდღიური სასანთლე სქემა سرب

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
2,150 Rial7:59:42
2,150.25 Rial7:53:06
2,150 Rial7:43:12
2,150.25 Rial7:38:48
2,150 Rial7:25:07
2,149.75 Rial7:19:28
2,150.25 Rial7:08:05
2,150 Rial7:07:43
2,150.25 Rial7:00:29
2,150.5 Rial6:58:39
2,150.25 Rial6:57:49
2,150.5 Rial6:57:05
2,150.25 Rial6:54:41
2,150.5 Rial6:50:49
2,150.25 Rial6:49:30
2,150.5 Rial6:14:04
2,150.25 Rial6:08:28
2,150.5 Rial6:05:08
2,150.25 Rial6:01:25
2,150 Rial5:59:38
2,150.25 Rial5:47:37
2,149.75 Rial5:45:48
2,150 Rial5:45:24
2,150.25 Rial5:44:57
2,150.5 Rial5:42:39
2,150.75 Rial5:42:31
2,151.25 Rial5:19:32
2,151 Rial5:06:19
2,150.75 Rial5:02:19
2,150.5 Rial4:51:04
2,150.25 Rial4:50:45
2,149.75 Rial4:48:33
2,150.25 Rial4:48:04
2,150 Rial4:47:47
2,150.25 Rial4:47:40
2,150.5 Rial4:47:29
2,150.75 Rial4:46:17
2,150.5 Rial4:46:12
2,150.75 Rial4:42:04
2,150.25 Rial4:41:15
2,150.75 Rial4:41:04
2,150.25 Rial4:40:49
2,149.75 Rial4:39:44
2,150.25 Rial4:38:17
2,150.5 Rial4:38:11
2,150.75 Rial4:37:16
2,151.25 Rial4:37:05
2,151 Rial4:36:44
2,150.75 Rial4:36:37
2,150.25 Rial4:34:44
2,151 Rial4:34:04
2,150.5 Rial4:32:51
2,150.75 Rial4:32:46
2,151.25 Rial4:32:36
2,150.25 Rial4:30:12
2,150.75 Rial4:30:09
2,150.5 Rial4:04:04
2,150 Rial3:33:24
2,149 Rial3:32:48
2,148.75 Rial3:32:25
2,148 Rial3:32:04
2,147.75 Rial3:31:36
2,149.5 Rial3:31:28
2,150 Rial3:30:16
2,150.5 Rial3:30:13
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები