ონლაინ ფორუმი

BRL/USD Ask

  • ბოლო0.2431
  • მაღალი0.2431
  • დაბალი0.2431
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.2431
  • დრო01:09:07
  • Გუშინ0.241
  • შეცვლა%0.87%
  • ცვლილება0.0021

ყოველდღიური სასანთლე სქემა BRL/USD Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა BRL/USD Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.2431 Rial1:09:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები