ონლაინ ფორუმი

Soybean Meal

  • ბოლო309.85
  • მაღალი310.5
  • დაბალი309.55
  • მაქსიმალური მერყეობა0.4
  • მაქსიმალური მერყეობა0.08%
  • გახსნა310.5
  • დრო10:05:07
  • Გუშინ310.4
  • შეცვლა%0.18%
  • ცვლილება0.55

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Soybean Meal

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Soybean Meal

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
309.85 Rial10:05:07
309.8 Rial10:04:06
309.85 Rial10:02:10
309.8 Rial10:01:38
309.75 Rial9:56:41
309.7 Rial9:55:14
309.75 Rial9:54:39
309.7 Rial9:46:50
309.75 Rial9:41:12
309.7 Rial9:35:07
309.75 Rial9:34:20
309.7 Rial9:34:05
309.75 Rial9:32:57
309.7 Rial9:32:41
309.75 Rial9:30:28
309.8 Rial9:30:24
309.75 Rial9:29:24
309.65 Rial9:10:20
309.7 Rial9:09:24
309.6 Rial9:08:31
309.65 Rial9:07:41
309.55 Rial9:01:07
309.65 Rial8:30:48
309.75 Rial8:29:05
309.8 Rial8:27:35
309.75 Rial8:25:35
309.8 Rial8:22:28
309.75 Rial8:13:25
309.7 Rial8:11:42
309.65 Rial8:11:21
309.7 Rial8:10:22
309.65 Rial8:09:31
309.75 Rial8:09:08
309.65 Rial8:06:05
309.6 Rial8:05:36
309.65 Rial8:00:45
309.75 Rial7:51:48
309.8 Rial7:47:29
309.75 Rial7:46:06
309.8 Rial7:44:27
309.85 Rial7:38:05
309.9 Rial7:37:08
309.85 Rial7:25:09
309.9 Rial7:24:47
309.95 Rial7:24:05
309.9 Rial7:21:08
309.8 Rial7:20:07
309.9 Rial7:17:24
309.95 Rial7:14:40
310 Rial7:14:32
309.95 Rial7:11:45
310 Rial7:07:15
309.95 Rial7:06:04
310 Rial7:05:40
310.05 Rial7:01:22
310 Rial7:00:27
309.95 Rial6:58:18
310.05 Rial6:56:43
310 Rial6:55:48
309.9 Rial6:55:45
310 Rial6:54:45
309.95 Rial6:51:05
310 Rial6:38:16
309.95 Rial6:34:42
310 Rial6:34:15
310.05 Rial6:33:42
310 Rial6:33:24
310.05 Rial6:32:08
310 Rial6:30:08
309.95 Rial6:29:23
310.05 Rial6:20:16
310.15 Rial6:19:05
310.05 Rial6:14:41
310.1 Rial6:12:57
310.15 Rial6:12:16
310.1 Rial6:12:13
310.05 Rial6:10:54
310.1 Rial6:09:16
310.05 Rial6:08:32
310.15 Rial6:04:05
310.1 Rial6:02:31
310.05 Rial6:01:17
310.15 Rial6:01:10
310.1 Rial6:00:30
310.15 Rial6:00:08
310.05 Rial5:53:20
310 Rial5:42:44
309.95 Rial5:41:26
309.9 Rial5:30:11
309.85 Rial5:26:28
309.9 Rial5:24:04
309.85 Rial5:22:06
309.9 Rial5:21:30
309.85 Rial5:20:57
309.95 Rial5:16:38
309.9 Rial5:16:33
309.85 Rial5:16:25
309.9 Rial5:13:11
309.95 Rial5:02:22
310 Rial5:02:16
309.95 Rial4:56:54
309.9 Rial4:53:48
309.85 Rial4:53:40
309.9 Rial4:52:08
309.95 Rial4:52:04
309.85 Rial4:51:49
309.9 Rial4:51:45
309.85 Rial4:51:23
309.9 Rial4:51:05
309.85 Rial4:49:29
309.9 Rial4:49:24
309.85 Rial4:49:20
309.9 Rial4:47:43
309.85 Rial4:47:22
309.95 Rial4:46:50
309.9 Rial4:46:06
309.85 Rial4:46:04
309.95 Rial4:44:26
309.9 Rial4:43:28
309.95 Rial4:40:18
310 Rial4:39:23
309.95 Rial4:35:07
310 Rial4:34:38
310.05 Rial4:34:04
310 Rial4:33:27
310.05 Rial4:32:49
310 Rial4:31:38
310.05 Rial4:30:48
310 Rial4:30:39
309.95 Rial4:27:34
309.85 Rial4:23:39
309.8 Rial4:22:32
309.75 Rial4:20:05
309.95 Rial4:19:13
310 Rial4:19:04
310.1 Rial4:15:20
310.15 Rial4:12:24
310.05 Rial4:08:55
310 Rial4:08:16
310.05 Rial4:07:11
309.95 Rial4:07:06
310 Rial4:06:54
309.95 Rial4:04:04
309.9 Rial3:59:09
309.95 Rial3:58:39
309.85 Rial3:57:12
309.95 Rial3:54:48
310 Rial3:54:36
310.05 Rial3:52:11
310 Rial3:51:39
310.05 Rial3:49:04
309.95 Rial3:43:28
309.85 Rial3:38:51
309.8 Rial3:38:44
309.75 Rial3:37:31
309.8 Rial3:37:27
309.75 Rial3:37:25
309.8 Rial3:37:16
309.75 Rial3:36:48
309.85 Rial3:36:40
309.8 Rial3:36:17
309.75 Rial3:36:03
309.85 Rial3:35:20
309.8 Rial3:35:16
309.85 Rial3:35:07
309.9 Rial3:34:48
309.8 Rial3:34:18
309.85 Rial3:34:16
309.8 Rial3:34:08
309.75 Rial3:34:04
309.85 Rial3:33:16
309.8 Rial3:32:48
309.85 Rial3:32:21
310 Rial3:32:03
309.95 Rial3:31:47
310.05 Rial3:31:39
310 Rial3:31:31
309.95 Rial3:31:19
310 Rial3:31:17
310.05 Rial3:30:39
310.15 Rial3:30:31
310.25 Rial3:30:24
310.35 Rial3:30:11
310.25 Rial3:30:08
310.1 Rial3:30:06
310.5 Rial1:15:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები