ონლაინ ფორუმი

Aeternity

  • ბოლო0.18236
  • მაღალი0.18275
  • დაბალი0.1797
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.18139
  • დრო05:14:06
  • Გუშინ0.1808
  • შეცვლა%0.86%
  • ცვლილება0.0016

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Aeternity

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Aeternity

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.18236 Rial5:14:06
0.18224 Rial5:11:05
0.18209 Rial5:06:06
0.18275 Rial5:02:06
0.18133 Rial4:59:05
0.1799 Rial4:53:06
0.17994 Rial4:47:05
0.18006 Rial4:41:06
0.17989 Rial4:35:06
0.17973 Rial4:32:06
0.1797 Rial4:29:05
0.17982 Rial4:24:05
0.18013 Rial4:17:05
0.18049 Rial4:11:06
0.18026 Rial4:06:05
0.18032 Rial4:02:06
0.18016 Rial3:59:05
0.18034 Rial3:53:05
0.1806 Rial3:50:07
0.18045 Rial3:48:06
0.18057 Rial3:44:06
0.18081 Rial3:41:06
0.18139 Rial3:38:05
0.18119 Rial3:33:05
0.18091 Rial3:29:06
0.1812 Rial3:27:06
0.18095 Rial3:24:05
0.18151 Rial3:20:06
0.18128 Rial3:17:05
0.18125 Rial3:14:05
0.18142 Rial3:11:05
0.18118 Rial3:06:06
0.18119 Rial2:59:06
0.18102 Rial2:53:06
0.18124 Rial2:50:07
0.18147 Rial2:45:06
0.18101 Rial2:41:06
0.18117 Rial2:35:07
0.18128 Rial2:29:06
0.18121 Rial2:24:06
0.18137 Rial2:20:07
0.18149 Rial2:14:05
0.18105 Rial2:11:05
0.18118 Rial2:08:05
0.18125 Rial2:02:06
0.18152 Rial1:59:05
0.18231 Rial1:53:06
0.18203 Rial1:50:07
0.18152 Rial1:45:07
0.18144 Rial1:38:05
0.18132 Rial1:35:06
0.18161 Rial1:29:06
0.18136 Rial1:25:08
0.18123 Rial1:17:06
0.18157 Rial1:14:05
0.18139 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები