ონლაინ ფორუმი

Bitcoin Cash

  • ბოლო232.16
  • მაღალი235.9
  • დაბალი230.19
  • მაქსიმალური მერყეობა1.16
  • მაქსიმალური მერყეობა0.54%
  • გახსნა234.81
  • დრო12:21:08
  • Გუშინ234.32
  • შეცვლა%0.93%
  • ცვლილება2.16

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Bitcoin Cash

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Bitcoin Cash

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
232.16 Rial12:21:08
231.9 Rial12:18:07
231.92 Rial12:12:07
231.53 Rial12:09:15
231.29 Rial12:04:08
231.26 Rial12:00:15
231.2 Rial11:57:15
231.18 Rial11:54:08
231.32 Rial11:51:08
231.58 Rial11:48:13
231.61 Rial11:42:08
231.71 Rial11:40:08
231.45 Rial11:36:07
231 Rial11:33:07
231.05 Rial11:29:14
231.75 Rial11:24:08
231.42 Rial11:20:10
231.51 Rial11:14:18
231.62 Rial11:11:07
231.83 Rial11:06:07
231.87 Rial10:59:06
231.33 Rial10:53:07
230.84 Rial10:48:06
230.58 Rial10:45:08
230.64 Rial10:41:10
231.24 Rial10:35:07
230.92 Rial10:29:07
231.32 Rial10:24:07
230.81 Rial10:17:11
230.5 Rial10:11:06
230.41 Rial10:06:08
230.29 Rial9:59:06
230.34 Rial9:54:06
230.19 Rial9:48:06
230.23 Rial9:45:08
231.33 Rial9:41:07
231.6 Rial9:36:07
231.68 Rial9:30:21
232.12 Rial9:24:07
232.2 Rial9:21:06
231.66 Rial9:15:08
231.83 Rial9:10:08
232.05 Rial9:06:06
231.54 Rial8:59:16
231.41 Rial8:54:14
231.43 Rial8:50:08
232.36 Rial8:45:07
232.52 Rial8:41:06
232.64 Rial8:35:07
232.65 Rial8:32:06
232.91 Rial8:26:13
232.98 Rial8:20:08
233.15 Rial8:14:06
232.83 Rial8:09:06
233.06 Rial8:05:07
232.63 Rial7:59:06
232.92 Rial7:54:06
233.34 Rial7:48:07
233.22 Rial7:45:07
233.72 Rial7:38:06
233.61 Rial7:32:06
233.64 Rial7:29:41
233.3 Rial7:26:05
233.8 Rial7:20:08
233.36 Rial7:17:05
233.19 Rial7:11:06
233.33 Rial7:06:06
233.14 Rial6:59:06
233.46 Rial6:53:05
232.82 Rial6:50:08
232.77 Rial6:45:08
232.89 Rial6:41:07
232.98 Rial6:35:07
233.06 Rial6:29:06
233.01 Rial6:24:06
233.07 Rial6:20:14
233.48 Rial6:14:14
232.61 Rial6:09:06
232.86 Rial6:06:06
232.18 Rial5:59:06
231.37 Rial5:53:06
231.31 Rial5:50:08
231.77 Rial5:45:07
230.95 Rial5:41:06
230.9 Rial5:35:07
231.08 Rial5:32:06
231.5 Rial5:27:06
231.54 Rial5:20:08
231.39 Rial5:14:06
231.4 Rial5:09:06
232.08 Rial5:03:06
231.79 Rial4:56:06
232.41 Rial4:51:06
233.23 Rial4:45:07
232.47 Rial4:38:05
232.65 Rial4:33:05
232.28 Rial4:26:05
232.09 Rial4:20:07
231.77 Rial4:17:06
231.29 Rial4:11:05
230.78 Rial4:05:07
230.79 Rial3:59:06
231.04 Rial3:54:05
231.03 Rial3:50:11
231.11 Rial3:48:05
231.19 Rial3:45:07
230.91 Rial3:38:09
232.07 Rial3:35:06
232.26 Rial3:32:07
232.42 Rial3:27:06
232.73 Rial3:20:07
232.43 Rial3:17:06
232.35 Rial3:14:05
232.45 Rial3:07:06
232.64 Rial2:59:11
232.85 Rial2:53:07
232.58 Rial2:48:06
232.83 Rial2:41:06
233.53 Rial2:35:07
233.52 Rial2:32:06
233.68 Rial2:27:06
233.91 Rial2:24:06
234.15 Rial2:20:07
233.24 Rial2:17:06
233.33 Rial2:11:06
233.41 Rial2:08:06
233.26 Rial2:03:05
232.4 Rial1:59:06
232.61 Rial1:56:06
232.49 Rial1:53:05
232.32 Rial1:49:06
232.17 Rial1:45:11
232.94 Rial1:38:06
233.41 Rial1:33:06
233.46 Rial1:29:08
233.86 Rial1:24:08
233.89 Rial1:20:07
233.85 Rial1:17:05
234.25 Rial1:12:06
233.94 Rial1:08:06
235.03 Rial1:02:06
235.29 Rial0:56:11
235.9 Rial0:53:05
235.82 Rial0:48:05
235.74 Rial0:45:07
235.23 Rial0:38:06
234.64 Rial0:29:05
234.65 Rial0:25:07
234.61 Rial0:20:07
234.49 Rial0:14:05
234.57 Rial0:11:07
234.81 Rial0:07:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები