ონლაინ ფორუმი

Decred

  • ბოლო14.1568
  • მაღალი14.1846
  • დაბალი14.0299
  • მაქსიმალური მერყეობა0.12
  • მაქსიმალური მერყეობა0.9%
  • გახსნა14.1298
  • დრო05:32:12
  • Გუშინ14.1236
  • შეცვლა%0.24%
  • ცვლილება0.0332

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Decred

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Decred

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
14.1568 Rial5:32:12
14.1318 Rial5:29:06
14.0778 Rial5:24:06
14.0771 Rial5:17:06
14.0577 Rial5:14:06
14.0719 Rial5:11:05
14.0687 Rial5:06:06
14.0607 Rial5:02:05
14.0299 Rial4:59:05
14.1505 Rial4:53:06
14.1423 Rial4:47:05
14.1409 Rial4:41:06
14.1155 Rial4:35:06
14.1379 Rial4:32:06
14.1361 Rial4:29:05
14.1121 Rial4:24:05
14.1483 Rial4:17:05
14.1446 Rial4:11:06
14.1764 Rial4:06:05
14.1572 Rial4:02:06
14.1682 Rial3:59:05
14.1611 Rial3:53:05
14.1742 Rial3:50:07
14.1409 Rial3:48:06
14.1769 Rial3:44:05
14.1654 Rial3:41:06
14.1521 Rial3:38:05
14.1142 Rial3:33:05
14.1321 Rial3:29:06
14.1672 Rial3:27:06
14.1641 Rial3:24:05
14.1634 Rial3:20:06
14.1618 Rial3:17:05
14.1596 Rial3:14:05
14.1104 Rial3:11:05
14.1537 Rial3:06:06
14.1536 Rial2:59:06
14.1463 Rial2:53:06
14.1147 Rial2:50:07
14.163 Rial2:45:06
14.1274 Rial2:41:06
14.1694 Rial2:35:07
14.1841 Rial2:29:06
14.1589 Rial2:24:06
14.1583 Rial2:20:07
14.1283 Rial2:14:05
14.1672 Rial2:11:05
14.1779 Rial2:08:05
14.1679 Rial2:02:06
14.1499 Rial1:59:05
14.146 Rial1:53:05
14.1552 Rial1:50:07
14.1268 Rial1:45:07
14.1664 Rial1:38:05
14.1656 Rial1:35:06
14.1846 Rial1:29:06
14.1794 Rial1:25:08
14.1168 Rial1:17:06
14.1233 Rial1:14:05
14.1298 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები