ონლაინ ფორუმი

Ethereum

  • ბოლო185.17
  • მაღალი187.62
  • დაბალი183.82
  • მაქსიმალური მერყეობა1.44
  • მაქსიმალური მერყეობა0.73%
  • გახსნა186.48
  • დრო09:35:09
  • Გუშინ186.44
  • შეცვლა%0.69%
  • ცვლილება1.27

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Ethereum

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Ethereum

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
185.17 Rial9:35:09
185.39 Rial9:32:07
185.36 Rial9:29:07
185.37 Rial9:20:09
185.36 Rial9:17:06
185.29 Rial9:11:07
185.25 Rial9:06:06
184.83 Rial8:59:06
184.87 Rial8:50:08
184.78 Rial8:45:07
184.95 Rial8:39:06
185.04 Rial8:32:06
184.94 Rial8:29:07
184.95 Rial8:26:02
184.66 Rial8:20:09
184.51 Rial8:17:06
184.72 Rial8:14:08
184.53 Rial8:11:06
184.3 Rial8:06:06
184.51 Rial7:59:06
184.57 Rial7:54:06
184.82 Rial7:51:05
184.56 Rial7:45:07
184.35 Rial7:41:06
184.23 Rial7:38:06
183.82 Rial7:35:08
185.26 Rial7:32:06
185.22 Rial7:29:06
185.23 Rial7:24:06
185.7 Rial7:17:06
185.8 Rial7:11:06
185.69 Rial7:02:06
185.99 Rial6:56:06
185.85 Rial6:50:08
185.86 Rial6:45:07
185.83 Rial6:41:06
185.92 Rial6:38:06
186.27 Rial6:33:06
186.3 Rial6:29:06
186.32 Rial6:26:03
186.55 Rial6:20:08
186.31 Rial6:14:06
186.18 Rial6:11:06
185.88 Rial6:06:06
186.23 Rial5:59:07
186.3 Rial5:53:06
186.35 Rial5:50:08
186.28 Rial5:45:08
186.11 Rial5:41:06
186.09 Rial5:38:07
185.98 Rial5:35:07
186.08 Rial5:32:06
186.2 Rial5:29:06
186.26 Rial5:24:06
186.28 Rial5:20:08
186.42 Rial5:14:06
186.45 Rial5:06:05
186.3 Rial4:59:07
186.23 Rial4:56:05
186.54 Rial4:50:08
186.57 Rial4:45:07
186.53 Rial4:38:06
186.37 Rial4:33:05
186.61 Rial4:27:06
186.91 Rial4:20:07
186.92 Rial4:14:06
186.91 Rial4:11:05
186.99 Rial4:08:07
187.07 Rial4:02:06
186.89 Rial3:59:06
187.37 Rial3:53:06
187.43 Rial3:50:07
187.11 Rial3:48:06
187.06 Rial3:41:05
187.62 Rial3:35:07
186.64 Rial3:32:05
186.62 Rial3:29:05
186.59 Rial3:24:06
186.34 Rial3:17:05
186.33 Rial3:14:05
186.24 Rial3:11:05
186.28 Rial3:06:07
186.12 Rial2:59:06
186.28 Rial2:53:05
186.22 Rial2:50:07
186.31 Rial2:44:06
186.34 Rial2:41:05
186.26 Rial2:35:07
186.21 Rial2:28:07
186.24 Rial2:15:07
186.28 Rial2:11:05
186.1 Rial2:07:06
186.04 Rial1:59:05
185.92 Rial1:56:06
185.93 Rial1:50:08
186.3 Rial1:45:07
186.13 Rial1:38:05
186.14 Rial1:32:07
186.2 Rial1:29:06
185.87 Rial1:27:06
185.85 Rial1:24:05
186.29 Rial1:17:06
186.27 Rial1:11:05
186.16 Rial1:07:06
185.92 Rial0:59:06
185.85 Rial0:56:06
186.03 Rial0:51:05
185.98 Rial0:45:07
186.69 Rial0:41:06
186.9 Rial0:38:06
186.7 Rial0:35:07
186.75 Rial0:33:05
186.51 Rial0:29:06
186.4 Rial0:26:02
186.41 Rial0:20:07
186.47 Rial0:14:06
186.45 Rial0:11:06
186.48 Rial0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები