ონლაინ ფორუმი

Lisk

  • ბოლო0.8086
  • მაღალი0.8166
  • დაბალი0.7998
  • მაქსიმალური მერყეობა0.02
  • მაქსიმალური მერყეობა1.1%
  • გახსნა0.8129
  • დრო04:47:05
  • Გუშინ0.8248
  • შეცვლა%2%
  • ცვლილება0.0162

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Lisk

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Lisk

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.8086 Rial4:47:05
0.8081 Rial4:35:06
0.7998 Rial4:32:06
0.8166 Rial4:06:05
0.8126 Rial3:44:05
0.8141 Rial3:38:05
0.814 Rial3:33:05
0.8153 Rial3:14:05
0.8114 Rial2:53:06
0.8126 Rial2:35:07
0.812 Rial1:50:07
0.8087 Rial1:35:06
0.8129 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები