ონლაინ ფორუმი

Litecoin

  • ბოლო56.446
  • მაღალი57.202
  • დაბალი56.374
  • მაქსიმალური მერყეობა0.18
  • მაქსიმალური მერყეობა0.53%
  • გახსნა56.791
  • დრო09:59:07
  • Გუშინ56.77
  • შეცვლა%0.57%
  • ცვლილება0.324

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Litecoin

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Litecoin

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
56.446 Rial9:59:07
56.48 Rial9:54:07
56.472 Rial9:50:09
56.528 Rial9:46:07
56.434 Rial9:38:07
56.441 Rial9:35:09
56.518 Rial9:32:07
56.553 Rial9:29:07
56.522 Rial9:20:09
56.524 Rial9:17:06
56.465 Rial9:11:07
56.482 Rial9:06:06
56.437 Rial8:56:07
56.455 Rial8:50:08
56.463 Rial8:45:07
56.461 Rial8:39:06
56.523 Rial8:32:06
56.517 Rial8:29:07
56.506 Rial8:26:02
56.487 Rial8:20:09
56.422 Rial8:17:06
56.44 Rial8:14:08
56.42 Rial8:11:06
56.374 Rial8:06:06
56.408 Rial7:59:06
56.415 Rial7:54:06
56.507 Rial7:51:05
56.403 Rial7:45:07
56.428 Rial7:41:06
56.493 Rial7:38:06
56.502 Rial7:35:08
56.632 Rial7:32:06
56.613 Rial7:29:06
56.637 Rial7:24:06
56.676 Rial7:17:06
56.764 Rial7:11:06
56.747 Rial7:02:06
56.931 Rial6:56:06
56.9 Rial6:50:08
56.906 Rial6:45:07
56.858 Rial6:41:06
56.896 Rial6:38:06
56.95 Rial6:33:06
56.933 Rial6:29:06
56.942 Rial6:26:03
56.908 Rial6:20:08
56.896 Rial6:14:06
56.884 Rial6:11:06
56.843 Rial6:06:06
56.916 Rial5:59:07
56.891 Rial5:53:06
56.897 Rial5:50:08
56.893 Rial5:45:08
56.909 Rial5:41:06
56.904 Rial5:38:07
56.847 Rial5:35:07
56.835 Rial5:32:06
56.859 Rial5:29:06
56.875 Rial5:24:06
56.896 Rial5:20:08
56.985 Rial5:14:06
56.969 Rial5:11:06
57.006 Rial5:06:05
56.948 Rial4:59:07
56.934 Rial4:56:05
57.071 Rial4:50:08
57.053 Rial4:45:07
57.068 Rial4:38:06
56.986 Rial4:33:05
57.026 Rial4:27:06
57.086 Rial4:20:07
57.072 Rial4:14:06
57.067 Rial4:11:05
57.087 Rial4:08:07
57.154 Rial4:02:06
57.087 Rial3:59:06
57.193 Rial3:53:06
57.202 Rial3:50:07
57.126 Rial3:48:06
57.017 Rial3:41:05
56.856 Rial3:35:07
56.812 Rial3:32:05
56.79 Rial3:29:05
56.821 Rial3:24:06
56.768 Rial3:14:05
56.74 Rial3:11:05
56.739 Rial3:06:07
56.705 Rial2:59:06
56.69 Rial2:53:05
56.693 Rial2:50:07
56.679 Rial2:44:06
56.695 Rial2:41:05
56.682 Rial2:35:07
56.672 Rial2:32:06
56.63 Rial2:28:07
56.634 Rial2:20:07
56.611 Rial2:15:07
56.588 Rial2:11:05
56.51 Rial2:07:06
56.531 Rial1:59:05
56.509 Rial1:56:06
56.472 Rial1:50:08
56.526 Rial1:45:07
56.472 Rial1:38:05
56.458 Rial1:32:07
56.46 Rial1:29:06
56.481 Rial1:27:06
56.493 Rial1:24:05
56.588 Rial1:17:06
56.617 Rial1:11:05
56.672 Rial1:07:06
56.659 Rial0:59:06
56.63 Rial0:56:06
56.571 Rial0:51:05
56.515 Rial0:45:07
56.688 Rial0:41:06
56.704 Rial0:38:06
56.628 Rial0:35:07
56.668 Rial0:33:05
56.652 Rial0:29:06
56.664 Rial0:26:02
56.705 Rial0:20:07
56.757 Rial0:14:06
56.765 Rial0:11:06
56.761 Rial0:08:06
56.791 Rial0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები