ონლაინ ფორუმი

NEM

  • ბოლო0.03776
  • მაღალი0.038
  • დაბალი0.03773
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.038
  • დრო07:11:06
  • Გუშინ0.03799
  • შეცვლა%0.61%
  • ცვლილება0.0002

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NEM

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NEM

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.03776 Rial7:11:06
0.03778 Rial5:45:08
0.03779 Rial5:18:06
0.0378 Rial4:38:06
0.03779 Rial4:29:06
0.0378 Rial4:02:06
0.03781 Rial3:21:06
0.03773 Rial3:02:06
0.038 Rial1:36:06
0.03799 Rial0:24:06
0.038 Rial0:17:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები