ონლაინ ფორუმი

NEO

  • ბოლო7.072
  • მაღალი7.1147
  • დაბალი7.0277
  • მაქსიმალური მერყეობა0.04
  • მაქსიმალური მერყეობა0.32%
  • გახსნა7.0392
  • დრო05:14:06
  • Გუშინ6.946
  • შეცვლა%1.81%
  • ცვლილება0.126

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NEO

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NEO

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
7.072 Rial5:14:06
7.0729 Rial5:11:05
7.069 Rial5:06:06
7.071 Rial5:02:05
7.0589 Rial4:59:05
7.078 Rial4:53:06
7.071 Rial4:47:05
7.065 Rial4:41:05
7.081 Rial4:35:06
7.079 Rial4:32:06
7.083 Rial4:29:05
7.077 Rial4:24:05
7.0804 Rial4:17:05
7.090 Rial4:11:06
7.095 Rial4:06:05
7.111 Rial4:02:06
7.103 Rial3:59:05
7.097 Rial3:53:05
7.106 Rial3:50:07
7.103 Rial3:48:06
7.107 Rial3:44:05
7.1147 Rial3:41:06
7.1051 Rial3:38:05
7.106 Rial3:29:06
7.111 Rial3:27:06
7.094 Rial3:24:05
7.095 Rial3:20:06
7.101 Rial3:17:05
7.112 Rial3:14:05
7.089 Rial3:11:05
7.086 Rial3:06:06
7.1085 Rial2:59:06
7.098 Rial2:53:06
7.101 Rial2:50:07
7.105 Rial2:45:06
7.104 Rial2:41:06
7.113 Rial2:35:07
7.094 Rial2:29:06
7.085 Rial2:24:06
7.0943 Rial2:20:07
7.059 Rial2:14:05
7.068 Rial2:11:05
7.051 Rial2:08:05
7.069 Rial2:02:06
7.063 Rial1:59:05
7.067 Rial1:53:05
7.045 Rial1:50:07
7.061 Rial1:45:07
7.070 Rial1:38:05
7.0655 Rial1:35:06
7.050 Rial1:29:06
7.066 Rial1:25:08
7.054 Rial1:17:06
7.0277 Rial1:14:05
7.0392 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები