ონლაინ ფორუმი

OmiseGO

  • ბოლო0.7659
  • მაღალი0.7677
  • დაბალი0.7635
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.7647
  • დრო03:53:05
  • Გუშინ0.7677
  • შეცვლა%0.24%
  • ცვლილება0.0018

ყოველდღიური სასანთლე სქემა OmiseGO

ყოველდღიური სასანთლე სქემა OmiseGO

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.7659 Rial3:53:05
0.7655 Rial3:50:07
0.7657 Rial3:48:06
0.7659 Rial3:44:05
0.7673 Rial3:41:06
0.767 Rial3:38:05
0.7676 Rial3:33:05
0.7663 Rial3:29:06
0.7651 Rial3:27:06
0.7653 Rial3:24:05
0.7651 Rial3:20:06
0.7652 Rial3:14:05
0.7662 Rial3:11:05
0.7659 Rial2:59:06
0.7664 Rial2:53:06
0.7659 Rial2:50:07
0.764 Rial2:45:06
0.7635 Rial2:41:06
0.7654 Rial2:35:07
0.7647 Rial2:24:06
0.7641 Rial2:20:07
0.766 Rial2:14:05
0.7663 Rial2:11:05
0.7657 Rial2:08:05
0.765 Rial2:02:06
0.7652 Rial1:59:05
0.7657 Rial1:53:05
0.7664 Rial1:50:07
0.7665 Rial1:45:07
0.7672 Rial1:35:06
0.7677 Rial1:29:06
0.7666 Rial1:25:08
0.7658 Rial1:17:06
0.7647 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები