ონლაინ ფორუმი

Populous

  • ბოლო0.4
  • მაღალი0.41
  • დაბალი0.4
  • მაქსიმალური მერყეობა0.01
  • მაქსიმალური მერყეობა0%
  • გახსნა0.41
  • დრო03:14:05
  • Გუშინ0.45
  • შეცვლა%12.5%
  • ცვლილება0.05

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Populous

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Populous

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.4 Rial3:14:05
0.41 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები