ონლაინ ფორუმი

Ripple

  • ბოლო0.28829
  • მაღალი0.28854
  • დაბალი0.28512
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.28845
  • დრო02:57:06
  • Გუშინ0.28769
  • შეცვლა%0.21%
  • ცვლილება0.0006

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Ripple

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Ripple

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.28829 Rial2:57:06
0.2883 Rial2:51:06
0.28837 Rial2:45:07
0.28854 Rial2:41:05
0.28798 Rial2:38:05
0.28756 Rial2:33:06
0.28728 Rial2:27:06
0.28735 Rial2:24:06
0.28701 Rial2:17:05
0.28757 Rial2:11:06
0.28723 Rial2:06:05
0.28672 Rial1:59:06
0.28643 Rial1:54:07
0.28594 Rial1:48:06
0.28551 Rial1:42:06
0.28548 Rial1:36:06
0.28556 Rial1:29:05
0.28551 Rial1:26:02
0.28512 Rial1:20:07
0.28543 Rial1:14:05
0.28537 Rial1:11:05
0.28577 Rial1:03:05
0.28584 Rial0:56:05
0.28605 Rial0:51:05
0.28637 Rial0:45:07
0.28598 Rial0:38:05
0.28672 Rial0:32:06
0.2873 Rial0:27:05
0.28771 Rial0:24:06
0.28797 Rial0:17:05
0.28847 Rial0:11:05
0.28845 Rial0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები