ონლაინ ფორუმი

Stellar

  • ბოლო0.06226
  • მაღალი0.06263
  • დაბალი0.06226
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.06251
  • დრო04:17:05
  • Გუშინ0.06167
  • შეცვლა%0.96%
  • ცვლილება0.0006

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Stellar

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Stellar

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.06226 Rial4:17:05
0.06237 Rial4:11:06
0.06242 Rial4:02:06
0.06243 Rial3:53:05
0.06245 Rial3:50:07
0.06239 Rial3:48:06
0.06238 Rial3:44:05
0.06241 Rial3:41:05
0.06244 Rial3:33:05
0.06242 Rial3:29:06
0.06235 Rial3:27:06
0.06236 Rial3:11:05
0.06232 Rial3:06:06
0.06241 Rial2:45:06
0.06242 Rial2:41:06
0.06232 Rial2:35:07
0.06241 Rial2:24:06
0.06242 Rial2:20:07
0.06244 Rial2:14:05
0.06241 Rial2:11:05
0.06246 Rial2:08:05
0.06244 Rial2:02:06
0.0624 Rial1:59:05
0.06237 Rial1:53:05
0.06235 Rial1:50:07
0.06233 Rial1:45:07
0.06246 Rial1:38:05
0.06247 Rial1:35:06
0.06254 Rial1:29:05
0.06263 Rial1:25:08
0.06259 Rial1:17:06
0.06256 Rial1:14:05
0.06251 Rial1:11:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები