ონლაინ ფორუმი

Zilliqa

  • ბოლო0.005552
  • მაღალი0.0056
  • დაბალი0.005545
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.005576
  • დრო03:29:06
  • Გუშინ0.00558
  • შეცვლა%0.5%
  • ცვლილება0

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Zilliqa

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Zilliqa

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.005552 Rial3:29:06
0.00555 Rial3:21:06
0.005558 Rial3:14:06
0.005562 Rial3:09:07
0.005556 Rial3:02:06
0.005551 Rial2:57:06
0.005549 Rial2:51:06
0.005545 Rial2:41:06
0.005549 Rial2:38:06
0.005552 Rial2:33:06
0.005561 Rial2:27:06
0.005551 Rial2:24:06
0.005556 Rial2:17:06
0.005552 Rial2:11:06
0.005549 Rial2:06:06
0.005548 Rial1:59:07
0.005563 Rial1:54:07
0.005561 Rial1:36:06
0.005564 Rial1:29:05
0.005575 Rial1:20:08
0.005578 Rial1:11:05
0.005591 Rial1:03:05
0.00558 Rial0:56:05
0.005588 Rial0:51:05
0.005583 Rial0:38:05
0.005572 Rial0:32:06
0.005583 Rial0:27:05
0.005586 Rial0:24:06
0.0056 Rial0:17:05
0.005573 Rial0:11:05
0.005576 Rial0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები