ონლაინ ფორუმი

نفت برنت

  • ბოლო58.87
  • მაღალი58.89
  • დაბალი58.78
  • მაქსიმალური მერყეობა0.03
  • მაქსიმალური მერყეობა0%
  • გახსნა58.82
  • დრო01:21:21
  • Გუშინ58.84
  • შეცვლა%0.05%
  • ცვლილება0.03

ყოველდღიური სასანთლე სქემა نفت برنت

ყოველდღიური სასანთლე სქემა نفت برنت

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
58.87 Rial1:21:21
58.88 Rial1:08:26
58.87 Rial1:06:28
58.88 Rial1:06:24
58.86 Rial0:55:25
58.84 Rial0:55:16
58.83 Rial0:54:54
58.85 Rial0:48:13
58.84 Rial0:48:09
58.85 Rial0:42:03
58.87 Rial0:37:17
58.84 Rial0:37:13
58.87 Rial0:37:03
58.84 Rial0:36:52
58.85 Rial0:36:48
58.82 Rial0:36:44
58.84 Rial0:36:06
58.87 Rial0:34:21
58.88 Rial0:34:09
58.87 Rial0:31:06
58.84 Rial0:30:52
58.86 Rial0:30:48
58.84 Rial0:30:32
58.86 Rial0:30:30
58.84 Rial0:30:21
58.86 Rial0:30:17
58.85 Rial0:30:08
58.87 Rial0:30:06
58.89 Rial0:29:28
58.88 Rial0:29:24
58.87 Rial0:29:21
58.88 Rial0:29:16
58.89 Rial0:29:12
58.88 Rial0:28:05
58.89 Rial0:27:32
58.87 Rial0:27:28
58.88 Rial0:27:20
58.87 Rial0:25:17
58.86 Rial0:24:52
58.85 Rial0:24:39
58.86 Rial0:24:31
58.87 Rial0:24:04
58.84 Rial0:23:28
58.85 Rial0:23:21
58.84 Rial0:22:53
58.85 Rial0:22:05
58.84 Rial0:22:03
58.86 Rial0:21:44
58.85 Rial0:21:38
58.86 Rial0:21:33
58.85 Rial0:21:29
58.84 Rial0:20:52
58.85 Rial0:20:49
58.84 Rial0:20:31
58.85 Rial0:20:27
58.84 Rial0:20:21
58.85 Rial0:20:07
58.83 Rial0:20:05
58.84 Rial0:19:44
58.86 Rial0:19:32
58.85 Rial0:19:21
58.86 Rial0:19:16
58.85 Rial0:19:13
58.84 Rial0:19:05
58.83 Rial0:19:03
58.8 Rial0:17:20
58.81 Rial0:17:04
58.82 Rial0:16:51
58.81 Rial0:16:37
58.8 Rial0:16:34
58.82 Rial0:16:04
58.81 Rial0:15:29
58.8 Rial0:15:06
58.79 Rial0:15:04
58.8 Rial0:14:44
58.78 Rial0:13:21
58.8 Rial0:12:43
58.78 Rial0:12:03
58.8 Rial0:11:41
58.79 Rial0:11:20
58.8 Rial0:08:29
58.81 Rial0:08:13
58.83 Rial0:07:36
58.84 Rial0:07:15
58.82 Rial0:06:12
58.81 Rial0:06:04
58.82 Rial0:05:28
58.84 Rial0:05:11
58.83 Rial0:05:08
58.84 Rial0:04:57
58.82 Rial0:04:47
58.81 Rial0:04:39
58.8 Rial0:04:31
58.81 Rial0:04:23
58.82 Rial0:04:19
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები