ონლაინ ფორუმი

Carbon Emissions

  • ბოლო24.55
  • მაღალი24.67
  • დაბალი24.25
  • მაქსიმალური მერყეობა0.16
  • მაქსიმალური მერყეობა0.57%
  • გახსნა24.25
  • დრო11:03:14
  • Გუშინ24.12
  • შეცვლა%1.78%
  • ცვლილება0.43

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Carbon Emissions

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Carbon Emissions

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
24.55 Rial11:03:14
24.5 Rial11:02:16
24.48 Rial11:01:20
24.5 Rial11:00:24
24.48 Rial10:58:18
24.5 Rial10:56:15
24.54 Rial10:55:17
24.52 Rial10:54:14
24.51 Rial10:53:15
24.52 Rial10:51:15
24.5 Rial10:50:20
24.48 Rial10:49:15
24.45 Rial10:48:16
24.43 Rial10:45:17
24.45 Rial10:43:15
24.48 Rial10:42:18
24.46 Rial10:41:15
24.47 Rial10:40:20
24.48 Rial10:38:15
24.5 Rial10:37:14
24.52 Rial10:35:15
24.54 Rial10:34:15
24.5 Rial10:33:14
24.48 Rial10:32:16
24.5 Rial10:31:18
24.46 Rial10:30:20
24.5 Rial10:29:14
24.52 Rial10:27:14
24.51 Rial10:26:15
24.5 Rial10:25:15
24.54 Rial10:24:14
24.52 Rial10:23:14
24.5 Rial10:22:15
24.52 Rial10:21:15
24.54 Rial10:20:18
24.55 Rial10:19:14
24.57 Rial10:18:14
24.55 Rial10:16:16
24.54 Rial10:15:16
24.55 Rial10:14:14
24.53 Rial10:13:14
24.52 Rial10:12:14
24.55 Rial10:10:18
24.59 Rial10:09:14
24.62 Rial10:08:14
24.6 Rial10:07:13
24.67 Rial10:06:13
24.6 Rial10:05:15
24.48 Rial10:04:15
24.45 Rial10:02:15
24.48 Rial10:00:25
24.36 Rial9:59:13
24.34 Rial9:55:16
24.32 Rial9:54:13
24.34 Rial9:53:12
24.33 Rial9:51:14
24.32 Rial9:48:15
24.31 Rial9:47:14
24.34 Rial9:45:16
24.36 Rial9:44:15
24.34 Rial9:43:14
24.32 Rial9:40:18
24.34 Rial9:39:15
24.36 Rial9:38:15
24.39 Rial9:37:15
24.41 Rial9:36:15
24.25 Rial9:35:16
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები