ონლაინ ფორუმი

نفت خام (WTI)

  • ბოლო52.97
  • მაღალი53
  • დაბალი52.83
  • მაქსიმალური მერყეობა0.03
  • მაქსიმალური მერყეობა0.11%
  • გახსნა52.87
  • დრო03:16:55
  • Გუშინ52.88
  • შეცვლა%0.17%
  • ცვლილება0.09

ყოველდღიური სასანთლე სქემა نفت خام (WTI)

ყოველდღიური სასანთლე სქემა نفت خام (WTI)

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
52.97 Rial3:16:55
52.95 Rial3:15:40
52.96 Rial3:15:36
52.97 Rial3:15:32
52.95 Rial3:15:17
52.96 Rial3:15:13
52.97 Rial3:15:04
52.95 Rial3:10:53
52.96 Rial3:10:49
52.95 Rial3:08:28
52.96 Rial3:08:23
52.97 Rial3:08:17
52.96 Rial3:08:13
52.95 Rial3:06:05
52.94 Rial3:05:37
52.95 Rial3:05:12
52.94 Rial3:00:41
52.95 Rial2:58:44
52.94 Rial2:58:33
52.95 Rial2:56:40
52.94 Rial2:55:05
52.92 Rial2:54:51
52.94 Rial2:51:44
52.92 Rial2:51:06
52.93 Rial2:51:04
52.94 Rial2:50:05
52.95 Rial2:43:05
52.96 Rial2:42:56
52.95 Rial2:42:52
52.97 Rial2:42:44
52.95 Rial2:40:33
52.96 Rial2:40:29
52.97 Rial2:38:55
52.95 Rial2:35:24
52.94 Rial2:34:44
52.95 Rial2:31:08
52.97 Rial2:31:04
52.95 Rial2:30:44
52.96 Rial2:30:42
52.97 Rial2:29:24
52.95 Rial2:24:12
52.96 Rial2:24:08
52.95 Rial2:24:04
52.97 Rial2:23:43
52.95 Rial2:23:27
52.96 Rial2:23:23
52.97 Rial2:23:12
52.95 Rial2:22:47
52.96 Rial2:22:43
52.97 Rial2:19:44
52.95 Rial2:19:24
52.96 Rial2:19:17
52.95 Rial2:17:06
52.96 Rial2:17:03
52.97 Rial2:14:56
52.98 Rial2:14:03
52.97 Rial2:13:40
52.98 Rial2:11:12
52.99 Rial2:11:08
52.98 Rial2:10:48
52.97 Rial2:09:33
52.95 Rial2:09:29
52.97 Rial2:09:08
52.98 Rial2:08:32
53 Rial2:08:04
52.98 Rial2:06:16
52.99 Rial2:06:12
52.98 Rial2:04:25
52.97 Rial2:04:04
52.98 Rial2:01:35
53 Rial1:57:28
52.98 Rial1:52:20
52.99 Rial1:52:16
53 Rial1:50:33
52.98 Rial1:47:20
52.99 Rial1:47:16
53 Rial1:46:56
52.98 Rial1:41:12
52.97 Rial1:40:46
52.95 Rial1:40:29
52.97 Rial1:39:45
52.95 Rial1:38:57
52.96 Rial1:38:51
52.95 Rial1:37:36
52.97 Rial1:33:23
52.98 Rial1:32:31
53 Rial1:32:27
52.98 Rial1:32:13
53 Rial1:31:43
52.98 Rial1:31:40
52.97 Rial1:31:36
52.96 Rial1:31:32
52.97 Rial1:31:27
52.98 Rial1:31:11
52.97 Rial1:30:55
52.95 Rial1:30:53
52.94 Rial1:30:47
52.93 Rial1:30:43
52.91 Rial1:30:23
52.92 Rial1:30:18
52.91 Rial1:30:16
52.92 Rial1:30:14
52.91 Rial0:29:44
52.92 Rial0:28:40
52.94 Rial0:28:29
52.92 Rial0:27:39
52.94 Rial0:27:32
52.92 Rial0:26:23
52.91 Rial0:26:20
52.92 Rial0:26:03
52.91 Rial0:24:31
52.92 Rial0:24:04
52.91 Rial0:23:44
52.89 Rial0:23:37
52.91 Rial0:23:28
52.89 Rial0:23:06
52.91 Rial0:22:05
52.89 Rial0:22:03
52.91 Rial0:21:23
52.89 Rial0:20:21
52.91 Rial0:20:15
52.89 Rial0:20:11
52.91 Rial0:20:07
52.88 Rial0:20:05
52.89 Rial0:19:16
52.91 Rial0:19:13
52.89 Rial0:19:05
52.87 Rial0:19:03
52.84 Rial0:17:20
52.86 Rial0:17:17
52.84 Rial0:17:03
52.86 Rial0:16:37
52.84 Rial0:16:34
52.86 Rial0:16:04
52.84 Rial0:15:25
52.83 Rial0:15:04
52.84 Rial0:14:44
52.83 Rial0:13:21
52.84 Rial0:12:43
52.83 Rial0:12:03
52.84 Rial0:10:05
52.86 Rial0:09:45
52.84 Rial0:09:17
52.86 Rial0:09:13
52.84 Rial0:09:03
52.86 Rial0:08:52
52.84 Rial0:08:29
52.86 Rial0:08:13
52.87 Rial0:07:44
52.88 Rial0:07:15
52.87 Rial0:05:28
52.88 Rial0:04:51
52.86 Rial0:04:23
52.87 Rial0:04:19
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები