ონლაინ ფორუმი

بنزین (RBOB)

  • ბოლო1.6194
  • მაღალი1.6194
  • დაბალი1.6124
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა1.6133
  • დრო03:35:36
  • Გუშინ1.6143
  • შეცვლა%0.32%
  • ცვლილება0.0051

ყოველდღიური სასანთლე სქემა بنزین (RBOB)

ყოველდღიური სასანთლე სქემა بنزین (RBOB)

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
1.6194 Rial3:35:36
1.6193 Rial3:35:15
1.6192 Rial3:35:13
1.6194 Rial3:35:05
1.6192 Rial3:34:48
1.6191 Rial3:34:04
1.6192 Rial3:33:27
1.6189 Rial3:33:20
1.6192 Rial3:33:08
1.6189 Rial3:33:04
1.6188 Rial3:32:56
1.6189 Rial3:32:40
1.6188 Rial3:32:31
1.6187 Rial3:32:08
1.6184 Rial3:31:16
1.6186 Rial3:31:04
1.6185 Rial3:30:48
1.6184 Rial3:30:40
1.6185 Rial3:30:24
1.6186 Rial3:30:06
1.6187 Rial3:29:32
1.6186 Rial3:29:27
1.6187 Rial3:29:25
1.6186 Rial3:28:40
1.6187 Rial3:27:28
1.6186 Rial3:26:12
1.6187 Rial3:25:07
1.6186 Rial3:23:47
1.6184 Rial3:22:41
1.6185 Rial3:20:47
1.6188 Rial3:19:04
1.6185 Rial3:14:29
1.6184 Rial3:13:43
1.6183 Rial3:08:36
1.6182 Rial3:08:17
1.618 Rial3:08:13
1.6179 Rial3:06:05
1.6178 Rial3:00:41
1.6179 Rial2:58:33
1.6178 Rial2:57:16
1.6175 Rial2:57:04
1.6174 Rial2:52:08
1.6175 Rial2:51:04
1.6176 Rial2:49:08
1.6178 Rial2:44:25
1.6179 Rial2:44:17
1.618 Rial2:40:52
1.6184 Rial2:40:10
1.6185 Rial2:40:05
1.6179 Rial2:38:40
1.6175 Rial2:35:20
1.6172 Rial2:34:49
1.6174 Rial2:34:40
1.6179 Rial2:26:04
1.618 Rial2:24:45
1.6179 Rial2:17:44
1.618 Rial2:17:25
1.6184 Rial2:16:52
1.6186 Rial2:16:32
1.6185 Rial2:16:26
1.6181 Rial2:16:04
1.6179 Rial2:14:56
1.618 Rial2:14:03
1.6179 Rial2:13:40
1.6181 Rial2:13:16
1.6182 Rial2:11:16
1.6179 Rial2:10:50
1.6177 Rial2:09:37
1.6178 Rial2:09:33
1.6179 Rial2:09:16
1.618 Rial2:09:08
1.6181 Rial2:09:04
1.6182 Rial2:08:28
1.6183 Rial2:08:04
1.6181 Rial2:07:40
1.6182 Rial2:06:28
1.6183 Rial2:06:12
1.6181 Rial2:05:12
1.6183 Rial2:04:35
1.6182 Rial2:04:04
1.6187 Rial2:02:37
1.6189 Rial2:00:49
1.6192 Rial1:58:44
1.6191 Rial1:58:28
1.6188 Rial1:55:18
1.6181 Rial1:52:51
1.6182 Rial1:52:48
1.6183 Rial1:52:32
1.6185 Rial1:52:16
1.6187 Rial1:50:09
1.6186 Rial1:46:56
1.6182 Rial1:44:05
1.6178 Rial1:43:44
1.6177 Rial1:43:04
1.6178 Rial1:42:04
1.6177 Rial1:40:12
1.6176 Rial1:40:06
1.6177 Rial1:38:53
1.6176 Rial1:38:21
1.6178 Rial1:34:45
1.6179 Rial1:32:08
1.6182 Rial1:32:04
1.6184 Rial1:31:43
1.6183 Rial1:31:40
1.6181 Rial1:31:36
1.6183 Rial1:31:27
1.6179 Rial1:31:11
1.6171 Rial1:31:04
1.6172 Rial1:30:35
1.6174 Rial1:30:33
1.6172 Rial1:30:23
1.6174 Rial1:30:18
1.6166 Rial1:30:16
1.6171 Rial1:30:14
1.6153 Rial0:29:03
1.6155 Rial0:28:53
1.6156 Rial0:28:49
1.6157 Rial0:28:45
1.6153 Rial0:28:32
1.6155 Rial0:28:29
1.6153 Rial0:28:16
1.6151 Rial0:28:08
1.6152 Rial0:27:32
1.6148 Rial0:27:28
1.6149 Rial0:27:24
1.6148 Rial0:26:32
1.6147 Rial0:26:27
1.6148 Rial0:26:20
1.6146 Rial0:26:16
1.6151 Rial0:26:03
1.6146 Rial0:25:17
1.6145 Rial0:25:13
1.6146 Rial0:25:05
1.6145 Rial0:24:35
1.6146 Rial0:24:31
1.6147 Rial0:24:04
1.6143 Rial0:23:44
1.6141 Rial0:23:41
1.6142 Rial0:23:37
1.6143 Rial0:23:32
1.6144 Rial0:23:30
1.6143 Rial0:23:21
1.6142 Rial0:23:06
1.6143 Rial0:22:32
1.6142 Rial0:22:28
1.6143 Rial0:22:03
1.6146 Rial0:21:44
1.6144 Rial0:21:40
1.6145 Rial0:21:36
1.6143 Rial0:21:29
1.6139 Rial0:20:56
1.6142 Rial0:20:52
1.614 Rial0:20:41
1.6142 Rial0:20:24
1.6144 Rial0:20:19
1.6147 Rial0:20:15
1.6138 Rial0:20:09
1.6133 Rial0:20:05
1.6137 Rial0:19:44
1.6139 Rial0:19:13
1.6137 Rial0:19:05
1.6133 Rial0:19:03
1.6125 Rial0:17:29
1.6124 Rial0:17:20
1.6131 Rial0:16:41
1.6127 Rial0:16:36
1.6129 Rial0:16:32
1.6132 Rial0:16:28
1.6131 Rial0:16:24
1.613 Rial0:15:45
1.6127 Rial0:15:36
1.613 Rial0:15:29
1.6126 Rial0:15:25
1.6124 Rial0:15:04
1.6131 Rial0:14:53
1.6132 Rial0:14:44
1.6131 Rial0:14:33
1.6128 Rial0:14:27
1.6127 Rial0:14:20
1.6128 Rial0:13:28
1.6127 Rial0:13:24
1.6131 Rial0:12:55
1.6132 Rial0:12:43
1.613 Rial0:12:32
1.6128 Rial0:11:20
1.613 Rial0:11:16
1.6132 Rial0:10:56
1.613 Rial0:10:41
1.6128 Rial0:10:32
1.6127 Rial0:10:17
1.6128 Rial0:10:13
1.6127 Rial0:10:05
1.6124 Rial0:09:45
1.6125 Rial0:09:41
1.6124 Rial0:09:32
1.6125 Rial0:09:28
1.6126 Rial0:09:21
1.6128 Rial0:09:17
1.6129 Rial0:09:13
1.6127 Rial0:09:09
1.613 Rial0:09:05
1.6131 Rial0:08:56
1.6129 Rial0:08:45
1.6131 Rial0:08:29
1.6134 Rial0:08:25
1.6133 Rial0:08:13
1.613 Rial0:08:03
1.6131 Rial0:07:36
1.6132 Rial0:07:32
1.6133 Rial0:07:15
1.6131 Rial0:06:08
1.6132 Rial0:06:04
1.6129 Rial0:05:28
1.6131 Rial0:05:08
1.6133 Rial0:04:55
1.6132 Rial0:04:51
1.6129 Rial0:04:39
1.6128 Rial0:04:23
1.6129 Rial0:04:21
1.6133 Rial0:04:17
1.6132 Rial0:04:13
1.6134 Rial0:04:08
1.6133 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები