ონლაინ ფორუმი

گازوییل

  • ბოლო581.63
  • მაღალი581.88
  • დაბალი581.13
  • მაქსიმალური მერყეობა0.25
  • მაქსიმალური მერყეობა0%
  • გახსნა581.5
  • დრო00:30:06
  • Გუშინ581.38
  • შეცვლა%0.04%
  • ცვლილება0.25

ყოველდღიური სასანთლე სქემა گازوییل

ყოველდღიური სასანთლე სქემა گازوییل

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
581.63 Rial0:30:06
581.88 Rial0:29:33
581.63 Rial0:29:24
581.75 Rial0:28:22
581.88 Rial0:27:32
581.75 Rial0:27:03
581.63 Rial0:24:52
581.5 Rial0:24:39
581.63 Rial0:23:44
581.5 Rial0:22:57
581.63 Rial0:22:34
581.5 Rial0:22:24
581.63 Rial0:22:21
581.5 Rial0:22:03
581.63 Rial0:21:44
581.5 Rial0:21:38
581.63 Rial0:21:33
581.5 Rial0:21:11
581.38 Rial0:20:56
581.5 Rial0:20:24
581.63 Rial0:20:07
581.38 Rial0:20:05
581.5 Rial0:19:44
581.63 Rial0:19:41
581.5 Rial0:19:21
581.63 Rial0:19:16
581.5 Rial0:19:09
581.38 Rial0:19:03
581.25 Rial0:17:25
581.38 Rial0:17:09
581.25 Rial0:17:05
581.38 Rial0:16:44
581.25 Rial0:16:37
581.38 Rial0:16:04
581.25 Rial0:15:36
581.38 Rial0:15:29
581.13 Rial0:13:31
581.25 Rial0:12:43
581.13 Rial0:10:05
581.25 Rial0:09:45
581.13 Rial0:08:32
581.38 Rial0:08:13
581.5 Rial0:07:15
581.38 Rial0:05:32
581.5 Rial0:05:08
581.38 Rial0:04:51
581.25 Rial0:04:27
581.38 Rial0:04:23
581.5 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები