ონლაინ ფორუმი

NZD/USD Ask

  • ბოლო0.6298
  • მაღალი0.6316
  • დაბალი0.6294
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.6298
  • დრო10:21:09
  • Გუშინ0.6296
  • შეცვლა%0.03%
  • ცვლილება0.0002

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NZD/USD Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა NZD/USD Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.6298 Rial10:21:09
0.6296 Rial10:19:05
0.6297 Rial10:15:11
0.6297 Rial10:15:09
0.6299 Rial10:13:05
0.63 Rial10:09:09
0.6299 Rial10:07:04
0.6297 Rial10:05:06
0.6297 Rial10:05:06
0.6296 Rial10:03:07
0.6294 Rial10:01:07
0.6295 Rial9:59:05
0.6298 Rial9:53:04
0.6301 Rial9:51:08
0.63 Rial9:49:05
0.6301 Rial9:46:06
0.6305 Rial9:44:05
0.6304 Rial9:41:05
0.6303 Rial9:37:05
0.6302 Rial9:35:06
0.6302 Rial9:35:06
0.6304 Rial9:33:08
0.6298 Rial9:29:05
0.6299 Rial9:27:07
0.6298 Rial9:23:03
0.6297 Rial9:21:07
0.6298 Rial9:15:09
0.6298 Rial9:15:09
0.6296 Rial9:13:04
0.6297 Rial9:11:05
0.6299 Rial9:09:07
0.6298 Rial9:06:07
0.6299 Rial9:03:07
0.6301 Rial9:01:05
0.63 Rial8:59:04
0.6299 Rial8:57:07
0.6302 Rial8:49:04
0.6301 Rial8:46:05
0.63 Rial8:39:07
0.6299 Rial8:37:05
0.63 Rial8:33:07
0.6298 Rial8:31:07
0.6297 Rial8:29:05
0.6299 Rial8:27:08
0.6301 Rial8:25:06
0.6301 Rial8:25:06
0.63 Rial8:21:08
0.6301 Rial8:19:05
0.6302 Rial8:17:05
0.6304 Rial8:15:09
0.6304 Rial8:15:09
0.6303 Rial8:11:05
0.6301 Rial8:09:08
0.6304 Rial7:59:06
0.6302 Rial7:57:09
0.6305 Rial7:55:07
0.6305 Rial7:55:07
0.6303 Rial7:53:05
0.6305 Rial7:51:06
0.6303 Rial7:47:04
0.6306 Rial7:39:06
0.6304 Rial7:37:04
0.6306 Rial7:35:06
0.6306 Rial7:35:05
0.6305 Rial7:31:05
0.6304 Rial7:26:04
0.6305 Rial7:24:07
0.6306 Rial7:21:07
0.6307 Rial7:19:04
0.6306 Rial7:17:04
0.6307 Rial7:15:09
0.6307 Rial7:15:09
0.6308 Rial7:13:04
0.6306 Rial7:11:04
0.6308 Rial7:09:06
0.6307 Rial7:08:04
0.6306 Rial7:05:05
0.6306 Rial7:05:04
0.6303 Rial7:03:06
0.6304 Rial6:59:04
0.6305 Rial6:57:07
0.6308 Rial6:47:03
0.6309 Rial6:43:04
0.631 Rial6:41:07
0.6311 Rial6:35:06
0.6311 Rial6:35:04
0.631 Rial6:33:07
0.6306 Rial6:31:05
0.6308 Rial6:29:04
0.6306 Rial6:27:07
0.6307 Rial6:23:04
0.6308 Rial6:19:05
0.6309 Rial6:17:04
0.6308 Rial6:15:09
0.6308 Rial6:15:08
0.6307 Rial6:13:04
0.6308 Rial6:11:04
0.6306 Rial6:09:07
0.631 Rial6:03:07
0.6311 Rial6:01:06
0.6314 Rial5:55:05
0.6314 Rial5:55:04
0.6312 Rial5:53:04
0.6314 Rial5:46:05
0.6315 Rial5:43:03
0.6316 Rial5:41:04
0.6315 Rial5:39:08
0.6313 Rial5:31:05
0.6312 Rial5:27:07
0.631 Rial5:25:05
0.631 Rial5:25:04
0.6309 Rial5:24:07
0.6312 Rial5:19:04
0.6313 Rial5:17:03
0.6312 Rial5:15:08
0.6312 Rial5:15:08
0.6313 Rial5:13:04
0.6315 Rial5:11:04
0.6312 Rial5:09:07
0.6314 Rial5:07:04
0.6311 Rial5:06:07
0.6315 Rial5:03:06
0.6314 Rial5:01:05
0.6313 Rial4:59:04
0.6314 Rial4:57:07
0.6313 Rial4:55:04
0.6314 Rial4:53:03
0.6316 Rial4:51:07
0.6311 Rial4:47:04
0.6308 Rial4:45:08
0.6308 Rial4:45:07
0.631 Rial4:43:05
0.6308 Rial4:41:04
0.6309 Rial4:39:07
0.6308 Rial4:37:03
0.6306 Rial4:35:04
0.6306 Rial4:35:04
0.6304 Rial4:33:06
0.6305 Rial4:31:05
0.6303 Rial4:29:04
0.6305 Rial4:27:07
0.6302 Rial4:23:04
0.6301 Rial4:19:04
0.6302 Rial4:17:04
0.63 Rial4:15:08
0.63 Rial4:15:07
0.6301 Rial4:13:04
0.6302 Rial4:11:03
0.63 Rial4:09:07
0.6299 Rial4:07:04
0.63 Rial4:03:06
0.6299 Rial4:01:05
0.63 Rial3:59:04
0.6299 Rial3:57:07
0.6298 Rial3:55:05
0.6298 Rial3:55:04
0.6299 Rial3:53:04
0.6298 Rial3:49:04
0.63 Rial3:47:03
0.6299 Rial3:45:08
0.6299 Rial3:45:08
0.6298 Rial3:43:03
0.6301 Rial3:41:04
0.6302 Rial3:37:04
0.6301 Rial3:35:05
0.6301 Rial3:35:04
0.6304 Rial3:33:07
0.6306 Rial3:31:04
0.6304 Rial3:29:03
0.6305 Rial3:27:06
0.6304 Rial3:25:04
0.6306 Rial3:17:03
0.6307 Rial3:15:08
0.6307 Rial3:15:08
0.6306 Rial3:13:04
0.6305 Rial3:11:04
0.6306 Rial3:09:06
0.6305 Rial3:07:03
0.6307 Rial3:03:06
0.6304 Rial3:01:05
0.6305 Rial2:59:04
0.6306 Rial2:57:06
0.6304 Rial2:55:05
0.6304 Rial2:55:04
0.6305 Rial2:51:07
0.6303 Rial2:49:04
0.6305 Rial2:47:04
0.6304 Rial2:45:07
0.6304 Rial2:45:07
0.6302 Rial2:41:04
0.6304 Rial2:33:07
0.6306 Rial2:31:05
0.6305 Rial2:29:04
0.6306 Rial2:27:06
0.6307 Rial2:26:04
0.6306 Rial2:21:07
0.6305 Rial2:17:04
0.6303 Rial2:13:04
0.6305 Rial2:07:04
0.6304 Rial2:06:07
0.6302 Rial2:01:06
0.6304 Rial1:59:04
0.6302 Rial1:55:05
0.6302 Rial1:55:04
0.6303 Rial1:53:04
0.6304 Rial1:51:07
0.6301 Rial1:49:04
0.6303 Rial1:47:04
0.6302 Rial1:44:04
0.6303 Rial1:37:04
0.6304 Rial1:35:05
0.6304 Rial1:35:04
0.6303 Rial1:33:06
0.6302 Rial1:29:04
0.6301 Rial1:27:08
0.6302 Rial1:21:07
0.6301 Rial1:17:04
0.6299 Rial1:15:08
0.6299 Rial1:15:07
0.63 Rial1:09:07
0.6299 Rial0:59:04
0.6298 Rial0:57:06
0.6299 Rial0:49:03
0.6298 Rial0:45:08
0.6298 Rial0:45:07
0.6297 Rial0:39:07
0.63 Rial0:33:07
0.6301 Rial0:31:04
0.6299 Rial0:29:04
0.6301 Rial0:27:06
0.6298 Rial0:25:05
0.6298 Rial0:25:04
0.6297 Rial0:21:06
0.6298 Rial0:19:04
0.6297 Rial0:17:04
0.6298 Rial0:11:04
0.6297 Rial0:09:07
0.6298 Rial0:03:15
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები