ონლაინ ფორუმი

Gold

  • ბოლო1,481.90
  • მაღალი1,482.16
  • დაბალი1,480.60
  • მაქსიმალური მერყეობა0.5
  • მაქსიმალური მერყეობა0.02%
  • გახსნა1,480.9
  • დრო03:48:35
  • Გუშინ1,481.42
  • შეცვლა%0.03%
  • ცვლილება0.48

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Gold

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Gold

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
1,481.9 აშშ დოლარი3:48:35
1,481.91 აშშ დოლარი3:48:33
1,481.87 აშშ დოლარი3:48:29
1,481.88 აშშ დოლარი3:48:27
1,481.87 აშშ დოლარი3:48:20
1,481.91 აშშ დოლარი3:48:06
1,481.86 აშშ დოლარი3:48:04
1,481.88 აშშ დოლარი3:47:47
1,481.89 აშშ დოლარი3:47:43
1,481.85 აშშ დოლარი3:47:39
1,481.75 აშშ დოლარი3:47:35
1,481.74 აშშ დოლარი3:47:28
1,481.68 აშშ დოლარი3:47:24
1,481.62 აშშ დოლარი3:47:22
1,481.63 აშშ დოლარი3:47:16
1,481.65 აშშ დოლარი3:47:12
1,481.66 აშშ დოლარი3:47:08
1,481.6 აშშ დოლარი3:47:04
1,481.62 აშშ დოლარი3:46:57
1,481.61 აშშ დოლარი3:46:52
1,481.63 აშშ დოლარი3:46:47
1,481.62 აშშ დოლარი3:46:43
1,481.61 აშშ დოლარი3:46:39
1,481.54 აშშ დოლარი3:46:31
1,481.56 აშშ დოლარი3:46:23
1,481.57 აშშ დოლარი3:46:19
1,481.65 აშშ დოლარი3:46:15
1,481.69 აშშ დოლარი3:46:11
1,481.65 აშშ დოლარი3:46:04
1,481.73 აშშ დოლარი3:45:48
1,481.72 აშშ დოლარი3:45:44
1,481.76 აშშ დოლარი3:45:40
1,481.64 აშშ დოლარი3:45:36
1,481.69 აშშ დოლარი3:45:32
1,481.71 აშშ დოლარი3:45:28
1,481.73 აშშ დოლარი3:45:24
1,481.7 აშშ დოლარი3:45:20
1,481.71 აშშ დოლარი3:45:16
1,481.72 აშშ დოლარი3:45:12
1,481.93 აშშ დოლარი3:45:05
1,482.03 აშშ დოლარი3:44:47
1,481.97 აშშ დოლარი3:44:39
1,481.98 აშშ დოლარი3:44:35
1,482.02 აშშ დოლარი3:44:31
1,482.04 აშშ დოლარი3:44:23
1,481.94 აშშ დოლარი3:44:19
1,481.95 აშშ დოლარი3:44:17
1,482.03 აშშ დოლარი3:44:12
1,482.05 აშშ დოლარი3:44:08
1,482.11 აშშ დოლარი3:43:46
1,482.12 აშშ დოლარი3:43:42
1,482.08 აშშ დოლარი3:43:38
1,482.05 აშშ დოლარი3:43:34
1,482.04 აშშ დოლარი3:43:30
1,482.02 აშშ დოლარი3:43:23
1,482.06 აშშ დოლარი3:43:14
1,482.16 აშშ დოლარი3:43:06
1,482.15 აშშ დოლარი3:42:51
1,482.12 აშშ დოლარი3:42:47
1,482.06 აშშ დოლარი3:42:43
1,482.03 აშშ დოლარი3:42:39
1,482.02 აშშ დოლარი3:42:34
1,482.01 აშშ დოლარი3:42:31
1,482.03 აშშ დოლარი3:42:27
1,481.98 აშშ დოლარი3:42:23
1,482.01 აშშ დოლარი3:42:18
1,481.97 აშშ დოლარი3:42:16
1,481.94 აშშ დოლარი3:42:10
1,482.01 აშშ დოლარი3:42:06
1,481.98 აშშ დოლარი3:42:04
1,481.93 აშშ დოლარი3:41:48
1,481.94 აშშ დოლარი3:41:44
1,481.93 აშშ დოლარი3:41:36
1,481.88 აშშ დოლარი3:41:32
1,481.87 აშშ დოლარი3:41:28
1,481.96 აშშ დოლარი3:41:24
1,481.95 აშშ დოლარი3:41:20
1,481.91 აშშ დოლარი3:41:16
1,481.94 აშშ დოლარი3:41:12
1,481.93 აშშ დოლარი3:41:04
1,482.02 აშშ დოლარი3:40:57
1,482.01 აშშ დოლარი3:40:52
1,481.98 აშშ დოლარი3:40:48
1,482 აშშ დოლარი3:40:44
1,481.98 აშშ დოლარი3:40:40
1,481.97 აშშ დოლარი3:40:35
1,481.99 აშშ დოლარი3:40:33
1,481.9 აშშ დოლარი3:40:28
1,481.93 აშშ დოლარი3:40:24
1,481.77 აშშ დოლარი3:40:19
1,481.71 აშშ დოლარი3:40:08
1,481.74 აშშ დოლარი3:39:43
1,481.69 აშშ დოლარი3:39:39
1,481.64 აშშ დოლარი3:39:35
1,481.63 აშშ დოლარი3:39:31
1,481.71 აშშ დოლარი3:39:27
1,481.7 აშშ დოლარი3:39:19
1,481.76 აშშ დოლარი3:39:16
1,481.8 აშშ დოლარი3:39:12
1,481.76 აშშ დოლარი3:39:04
1,481.75 აშშ დოლარი3:38:56
1,481.72 აშშ დოლარი3:38:52
1,481.75 აშშ დოლარი3:38:48
1,481.66 აშშ დოლარი3:38:42
1,481.72 აშშ დოლარი3:38:39
1,481.65 აშშ დოლარი3:38:37
1,481.6 აშშ დოლარი3:38:33
1,481.59 აშშ დოლარი3:38:27
1,481.37 აშშ დოლარი3:38:23
1,481.33 აშშ დოლარი3:38:19
1,481.28 აშშ დოლარი3:38:15
1,481.21 აშშ დოლარი3:38:11
1,481.2 აშშ დოლარი3:38:07
1,481.14 აშშ დოლარი3:38:03
1,481.07 აშშ დოლარი3:37:44
1,480.97 აშშ დოლარი3:37:38
1,480.96 აშშ დოლარი3:37:34
1,480.99 აშშ დოლარი3:37:26
1,480.93 აშშ დოლარი3:37:22
1,480.96 აშშ დოლარი3:37:18
1,481.01 აშშ დოლარი3:37:10
1,480.99 აშშ დოლარი3:37:06
1,481.01 აშშ დოლარი3:37:04
1,481.06 აშშ დოლარი3:36:54
1,481.04 აშშ დოლარი3:36:51
1,481.09 აშშ დოლარი3:36:47
1,481.12 აშშ დოლარი3:36:42
1,481.11 აშშ დოლარი3:36:38
1,481.12 აშშ დოლარი3:36:36
1,481.14 აშშ დოლარი3:36:32
1,481.01 აშშ დოლარი3:36:23
1,481.05 აშშ დოლარი3:36:19
1,481.19 აშშ დოლარი3:36:15
1,481.04 აშშ დოლარი3:36:10
1,481.44 აშშ დოლარი3:36:06
1,481.49 აშშ დოლარი3:36:04
1,481.58 აშშ დოლარი3:35:48
1,481.64 აშშ დოლარი3:35:44
1,481.56 აშშ დოლარი3:35:40
1,481.58 აშშ დოლარი3:35:36
1,481.64 აშშ დოლარი3:35:30
1,481.67 აშშ დოლარი3:35:28
1,481.7 აშშ დოლარი3:35:25
1,481.78 აშშ დოლარი3:35:21
1,481.8 აშშ დოლარი3:35:11
1,481.78 აშშ დოლარი3:35:07
1,481.79 აშშ დოლარი3:35:05
1,481.88 აშშ დოლარი3:34:56
1,481.9 აშშ დოლარი3:34:52
1,481.83 აშშ დოლარი3:34:44
1,481.85 აშშ დოლარი3:34:40
1,481.76 აშშ დოლარი3:34:30
1,481.72 აშშ დოლარი3:34:29
1,481.75 აშშ დოლარი3:34:19
1,481.69 აშშ დოლარი3:34:15
1,481.68 აშშ დოლარი3:34:11
1,481.7 აშშ დოლარი3:34:07
1,481.83 აშშ დოლარი3:34:04
1,481.77 აშშ დოლარი3:33:46
1,481.74 აშშ დოლარი3:33:41
1,481.86 აშშ დოლარი3:33:37
1,481.87 აშშ დოლარი3:33:31
1,481.89 აშშ დოლარი3:33:27
1,481.9 აშშ დოლარი3:33:24
1,482 აშშ დოლარი3:33:20
1,481.79 აშშ დოლარი3:33:16
1,481.78 აშშ დოლარი3:33:12
1,481.74 აშშ დოლარი3:33:04
1,481.7 აშშ დოლარი3:32:56
1,481.69 აშშ დოლარი3:32:52
1,481.56 აშშ დოლარი3:32:48
1,481.65 აშშ დოლარი3:32:44
1,481.66 აშშ დოლარი3:32:31
1,481.72 აშშ დოლარი3:32:29
1,481.75 აშშ დოლარი3:32:25
1,481.74 აშშ დოლარი3:32:17
1,481.72 აშშ დოლარი3:32:13
1,481.74 აშშ დოლარი3:32:08
1,481.72 აშშ დოლარი3:32:04
1,481.77 აშშ დოლარი3:31:48
1,481.74 აშშ დოლარი3:31:44
1,481.87 აშშ დოლარი3:31:40
1,481.83 აშშ დოლარი3:31:36
1,481.72 აშშ დოლარი3:31:32
1,481.74 აშშ დოლარი3:31:28
1,481.76 აშშ დოლარი3:31:16
1,481.7 აშშ დოლარი3:31:09
1,481.68 აშშ დოლარი3:30:55
1,481.71 აშშ დოლარი3:30:53
1,481.79 აშშ დოლარი3:30:44
1,481.78 აშშ დოლარი3:30:40
1,481.72 აშშ დოლარი3:30:35
1,481.74 აშშ დოლარი3:30:33
1,481.72 აშშ დოლარი3:30:29
1,481.67 აშშ დოლარი3:30:24
1,481.66 აშშ დოლარი3:30:20
1,481.65 აშშ დოლარი3:30:16
1,481.81 აშშ დოლარი3:30:09
1,482.01 აშშ დოლარი3:30:06
1,482.02 აშშ დოლარი3:29:47
1,481.99 აშშ დოლარი3:29:44
1,481.97 აშშ დოლარი3:29:36
1,481.92 აშშ დოლარი3:29:32
1,481.95 აშშ დოლარი3:29:27
1,481.94 აშშ დოლარი3:29:23
1,481.93 აშშ დოლარი3:29:19
1,481.85 აშშ დოლარი3:29:15
1,481.83 აშშ დოლარი3:29:07
1,481.85 აშშ დოლარი3:29:04
1,481.79 აშშ დოლარი3:28:48
1,481.83 აშშ დოლარი3:28:44
1,481.81 აშშ დოლარი3:28:36
1,481.8 აშშ დოლარი3:28:30
1,481.73 აშშ დოლარი3:28:28
1,481.74 აშშ დოლარი3:28:21
1,481.79 აშშ დოლარი3:28:16
1,481.83 აშშ დოლარი3:28:12
1,481.8 აშშ დოლარი3:28:03
1,481.82 აშშ დოლარი3:27:48
1,481.81 აშშ დოლარი3:27:44
1,481.82 აშშ დოლარი3:27:40
1,481.8 აშშ დოლარი3:27:36
1,481.79 აშშ დოლარი3:27:32
1,481.78 აშშ დოლარი3:27:23
1,481.74 აშშ დოლარი3:27:15
1,481.71 აშშ დოლარი3:27:13
1,481.7 აშშ დოლარი3:27:05
1,481.74 აშშ დოლარი3:27:03
1,481.75 აშშ დოლარი3:26:48
1,481.79 აშშ დოლარი3:26:44
1,481.83 აშშ დოლარი3:26:40
1,481.81 აშშ დოლარი3:26:33
1,481.82 აშშ დოლარი3:26:27
1,481.8 აშშ დოლარი3:26:23
1,481.79 აშშ დოლარი3:26:20
1,481.8 აშშ დოლარი3:26:16
1,481.76 აშშ დოლარი3:26:08
1,481.78 აშშ დოლარი3:26:04
1,481.71 აშშ დოლარი3:25:47
1,481.68 აშშ დოლარი3:25:38
1,481.65 აშშ დოლარი3:25:27
1,481.63 აშშ დოლარი3:25:23
1,481.61 აშშ დოლარი3:25:19
1,481.62 აშშ დოლარი3:25:15
1,481.63 აშშ დოლარი3:25:11
1,481.61 აშშ დოლარი3:25:07
1,481.64 აშშ დოლარი3:25:05
1,481.48 აშშ დოლარი3:24:47
1,481.47 აშშ დოლარი3:24:40
1,481.45 აშშ დოლარი3:24:26
1,481.49 აშშ დოლარი3:24:24
1,481.48 აშშ დოლარი3:24:11
1,481.49 აშშ დოლარი3:24:03
1,481.46 აშშ დოლარი3:23:45
1,481.47 აშშ დოლარი3:23:39
1,481.48 აშშ დოლარი3:23:36
1,481.46 აშშ დოლარი