ონლაინ ფორუმი

Palladium

  • ბოლო1,700.60
  • მაღალი1,703.20
  • დაბალი1,697.60
  • მაქსიმალური მერყეობა1.95
  • მაქსიმალური მერყეობა0.04%
  • გახსნა1,701.85
  • დრო09:16:16
  • Გუშინ1,701.9
  • შეცვლა%0.08%
  • ცვლილება1.3

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Palladium

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Palladium

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
1,700.6 აშშ დოლარი9:16:16
1,700.75 აშშ დოლარი9:16:07
1,700.7 აშშ დოლარი9:15:45
1,700.75 აშშ დოლარი9:14:43
1,701 აშშ დოლარი9:14:37
1,700.65 აშშ დოლარი9:14:23
1,700.45 აშშ დოლარი9:14:06
1,700.4 აშშ დოლარი9:13:07
1,700.5 აშშ დოლარი9:11:10
1,701.5 აშშ დოლარი9:11:06
1,701.25 აშშ დოლარი9:02:37
1,701.4 აშშ დოლარი9:01:22
1,700.9 აშშ დოლარი9:01:08
1,700.6 აშშ დოლარი9:00:57
1,700.9 აშშ დოლარი9:00:52
1,700.6 აშშ დოლარი9:00:23
1,700.7 აშშ დოლარი8:57:50
1,700.75 აშშ დოლარი8:57:40
1,700.7 აშშ დოლარი8:57:13
1,700.4 აშშ დოლარი8:53:43
1,700.65 აშშ დოლარი8:53:40
1,700.7 აშშ დოლარი8:53:30
1,700.65 აშშ დოლარი8:53:25
1,700.7 აშშ დოლარი8:53:18
1,700.65 აშშ დოლარი8:52:44
1,700.4 აშშ დოლარი8:52:41
1,700.65 აშშ დოლარი8:52:20
1,700.4 აშშ დოლარი8:51:19
1,700.65 აშშ დოლარი8:51:12
1,700.4 აშშ დოლარი8:49:39
1,700.75 აშშ დოლარი8:49:33
1,700.8 აშშ დოლარი8:42:38
1,700.75 აშშ დოლარი8:42:35
1,700.8 აშშ დოლარი8:42:29
1,700.75 აშშ დოლარი8:42:08
1,700.85 აშშ დოლარი8:41:37
1,700.95 აშშ დოლარი8:40:07
1,701 აშშ დოლარი8:39:19
1,700.95 აშშ დოლარი8:39:06
1,701.05 აშშ დოლარი8:38:19
1,700.5 აშშ დოლარი8:38:06
1,701 აშშ დოლარი8:37:26
1,701.05 აშშ დოლარი8:36:05
1,700.4 აშშ დოლარი8:35:24
1,700.5 აშშ დოლარი8:35:06
1,700.3 აშშ დოლარი8:34:20
1,700.25 აშშ დოლარი8:34:17
1,700.3 აშშ დოლარი8:32:51
1,700.5 აშშ დოლარი8:32:38
1,700.4 აშშ დოლარი8:32:25
1,700.9 აშშ დოლარი8:32:18
1,701.2 აშშ დოლარი8:32:10
1,701.3 აშშ დოლარი8:32:06
1,701.2 აშშ დოლარი8:31:40
1,701 აშშ დოლარი8:31:30
1,701.2 აშშ დოლარი8:30:33
1,701.25 აშშ დოლარი8:30:22
1,701.2 აშშ დოლარი8:30:08
1,700.9 აშშ დოლარი8:26:48
1,701.35 აშშ დოლარი8:22:18
1,700.9 აშშ დოლარი8:22:05
1,701.35 აშშ დოლარი8:21:41
1,701.5 აშშ დოლარი8:21:38
1,701.15 აშშ დოლარი8:21:12
1,701.1 აშშ დოლარი8:18:13
1,701.05 აშშ დოლარი8:16:35
1,701.1 აშშ დოლარი8:15:35
1,701.05 აშშ დოლარი8:15:29
1,701.1 აშშ დოლარი8:13:13
1,701.85 აშშ დოლარი8:09:18
1,701.95 აშშ დოლარი8:07:08
1,702 აშშ დოლარი8:05:15
1,701.95 აშშ დოლარი8:04:49
1,701.65 აშშ დოლარი8:04:39
1,701.6 აშშ დოლარი8:04:26
1,701.35 აშშ დოლარი8:04:16
1,701.95 აშშ დოლარი8:04:13
1,702.55 აშშ დოლარი8:04:09
1,702.6 აშშ დოლარი8:02:13
1,702.4 აშშ დოლარი8:01:21
1,702.6 აშშ დოლარი8:01:13
1,702.55 აშშ დოლარი8:00:57
1,701.7 აშშ დოლარი8:00:42
1,702 აშშ დოლარი8:00:26
1,702.7 აშშ დოლარი8:00:12
1,702.8 აშშ დოლარი7:59:27
1,702.75 აშშ დოლარი7:59:06
1,702.7 აშშ დოლარი7:58:36
1,702.75 აშშ დოლარი7:58:10
1,702.5 აშშ დოლარი7:57:42
1,702.45 აშშ დოლარი7:51:05
1,702.7 აშშ დოლარი7:50:33
1,702.3 აშშ დოლარი7:50:17
1,702.7 აშშ დოლარი7:49:33
1,702.3 აშშ დოლარი7:47:05
1,702.7 აშშ დოლარი7:46:47
1,702.3 აშშ დოლარი7:46:18
1,702.7 აშშ დოლარი7:45:09
1,702.35 აშშ დოლარი7:45:06
1,702.95 აშშ დოლარი7:44:52
1,702.55 აშშ დოლარი7:44:49
1,702.75 აშშ დოლარი7:44:39
1,702.45 აშშ დოლარი7:44:21
1,702.4 აშშ დოლარი7:43:47
1,702.35 აშშ დოლარი7:34:30
1,702.3 აშშ დოლარი7:34:24
1,702.25 აშშ დოლარი7:34:06
1,701.95 აშშ დოლარი7:32:44
1,701.9 აშშ დოლარი7:31:32
1,701.85 აშშ დოლარი7:29:44
1,701.95 აშშ დოლარი7:28:40
1,701.9 აშშ დოლარი7:28:28
1,701.85 აშშ დოლარი7:27:50
1,701.95 აშშ დოლარი7:27:41
1,701.85 აშშ დოლარი7:26:57
1,701.95 აშშ დოლარი7:18:51
1,701.9 აშშ დოლარი7:18:48
1,701.85 აშშ დოლარი7:18:04
1,701.8 აშშ დოლარი7:16:32
1,701.85 აშშ დოლარი7:16:11
1,701.8 აშშ დოლარი7:16:05
1,701.95 აშშ დოლარი7:13:13
1,702.35 აშშ დოლარი7:11:13
1,702.25 აშშ დოლარი7:11:10
1,702.3 აშშ დოლარი7:10:54
1,702.25 აშშ დოლარი7:10:45
1,702.2 აშშ დოლარი7:08:05
1,702.25 აშშ დოლარი7:04:05
1,701.8 აშშ დოლარი7:02:11
1,701.75 აშშ დოლარი7:00:50
1,701.85 აშშ დოლარი7:00:36
1,701.9 აშშ დოლარი7:00:13
1,702.35 აშშ დოლარი7:00:08
1,702.4 აშშ დოლარი6:59:31
1,702.2 აშშ დოლარი6:50:06
1,702.25 აშშ დოლარი6:49:47
1,702.2 აშშ დოლარი6:49:21
1,702.25 აშშ დოლარი6:49:18
1,702.2 აშშ დოლარი6:49:05
1,702.25 აშშ დოლარი6:48:56
1,702.15 აშშ დოლარი6:48:47
1,702.1 აშშ დოლარი6:48:44
1,702.5 აშშ დოლარი6:35:25
1,702.4 აშშ დოლარი6:27:26
1,702.35 აშშ დოლარი6:26:48
1,701.55 აშშ დოლარი6:26:35
1,701.45 აშშ დოლარი6:12:55
1,701.5 აშშ დოლარი6:12:24
1,701.45 აშშ დოლარი6:12:04
1,701.5 აშშ დოლარი6:11:45
1,701.55 აშშ დოლარი6:11:35
1,700.7 აშშ დოლარი6:08:47
1,701.25 აშშ დოლარი6:05:08
1,701.3 აშშ დოლარი6:02:19
1,701.25 აშშ დოლარი6:00:32
1,701.35 აშშ დოლარი6:00:08
1,701.25 აშშ დოლარი5:58:28
1,702.5 აშშ დოლარი5:51:35
1,701.6 აშშ დოლარი5:38:27
1,702 აშშ დოლარი5:38:20
1,701.8 აშშ დოლარი5:36:05
1,701.95 აშშ დოლარი5:34:05
1,701.3 აშშ დოლარი5:30:12
1,701.4 აშშ დოლარი5:29:40
1,701.45 აშშ დოლარი5:26:27
1,701.7 აშშ დოლარი5:25:25
1,701.65 აშშ დოლარი5:25:13
1,701.7 აშშ დოლარი5:25:05
1,701.75 აშშ დოლარი5:24:48
1,701.7 აშშ დოლარი5:24:07
1,701.75 აშშ დოლარი5:24:04
1,701.7 აშშ დოლარი5:22:07
1,701.75 აშშ დოლარი5:21:23
1,701.7 აშშ დოლარი5:21:11
1,701.75 აშშ დოლარი5:21:04
1,701.7 აშშ დოლარი5:20:56
1,701.75 აშშ დოლარი5:20:12
1,701.7 აშშ დოლარი5:19:25
1,701.65 აშშ დოლარი5:19:04
1,701.35 აშშ დოლარი5:12:37
1,701.25 აშშ დოლარი5:12:27
1,703.2 აშშ დოლარი5:06:45
1,702.5 აშშ დოლარი5:06:36
1,702.05 აშშ დოლარი5:06:17
1,702.55 აშშ დოლარი5:05:07
1,701.65 აშშ დოლარი4:58:05
1,701.6 აშშ დოლარი4:47:20
1,702.3 აშშ დოლარი4:47:09
1,701.95 აშშ დოლარი4:44:44
1,701.55 აშშ დოლარი4:42:06
1,701.45 აშშ დოლარი4:41:04
1,701.4 აშშ დოლარი4:40:11
1,701.05 აშშ დოლარი4:40:06
1,699.75 აშშ დოლარი4:39:35
1,699.5 აშშ დოლარი4:38:24
1,699.45 აშშ დოლარი4:36:32
1,699.5 აშშ დოლარი4:36:27
1,699.45 აშშ დოლარი4:36:09
1,699.5 აშშ დოლარი4:31:40
1,699.45 აშშ დოლარი4:30:12
1,699.75 აშშ დოლარი4:30:09
1,699.7 აშშ დოლარი4:29:22
1,699.75 აშშ დოლარი4:29:11
1,699.7 აშშ დოლარი4:29:04
1,699.75 აშშ დოლარი4:27:13
1,699.7 აშშ დოლარი4:27:04
1,698.85 აშშ დოლარი4:20:47
1,698.55 აშშ დოლარი4:20:08
1,698.5 აშშ დოლარი4:17:43
1,698.45 აშშ დოლარი4:15:08
1,698.5 აშშ დოლარი4:14:53
1,698.45 აშშ დოლარი4:14:14
1,698.6 აშშ დოლარი4:12:39
1,698.65 აშშ დოლარი4:12:35
1,698.6 აშშ დოლარი4:07:43
1,698.8 აშშ დოლარი4:07:39
1,698.6 აშშ დოლარი4:07:27
1,698.65 აშშ დოლარი4:07:04
1,698.9 აშშ დოლარი3:59:19
1,698.95 აშშ დოლარი3:58:11
1,698.9 აშშ დოლარი3:58:09
1,699 აშშ დოლარი3:55:40
1,698.9 აშშ დოლარი3:54:42
1,698.95 აშშ დოლარი3:54:15
1,699.1 აშშ დოლარი3:54:04
1,699.15 აშშ დოლარი3:53:38
1,699.1 აშშ დოლარი3:52:48
1,698.3 აშშ დოლარი3:51:41
1,698.95 აშშ დოლარი3:49:36
1,699 აშშ დოლარი3:49:28
1,698.95 აშშ დოლარი3:45:44
1,699 აშშ დოლარი3:45:32
1,698.95 აშშ დოლარი3:43:10
1,698.45 აშშ დოლარი3:43:04
1,698.7 აშშ დოლარი3:33:44
1,697.95 აშშ დოლარი3:32:04
1,697.9 აშშ დოლარი3:31:44
1,697.95 აშშ დოლარი3:31:20
1,697.9 აშშ დოლარი3:31:09
1,697.95 აშშ დოლარი3:30:33
1,698 აშშ დოლარი3:30:06
1,698.1 აშშ დოლარი3:29:36
1,698.15 აშშ დოლარი3:27:05
1,698 აშშ დოლარი3:25:19
1,697.95 აშშ დოლარი3:25:07
1,698 აშშ დოლარი3:17:11
1,698.35 აშშ დოლარი3:08:04
1,698.45 აშშ დოლარი3:07:36
1,698.05 აშშ დოლარი3:01:05
1,698 აშშ დოლარი3:00:57
1,697.9 აშშ დოლარი2:53:21
1,697.7 აშშ დოლარი2:52:21
1,698.15 აშშ დოლარი2:52:04
1,698.05 აშშ დოლარი2:51:20
1,697.65 აშშ დოლარი2:49:04
1,697.6 აშშ დოლარი2:48:41
1,699.3 აშშ დოლარი2:47:39
1,698.15 აშშ დოლარი2:37:37
1,698.05 აშშ დოლარი2:37:20
1,698.1 აშშ დოლარი2:32:30
1,698.05 აშშ დოლარი2:32:10
1,698.1 აშშ დოლარი2:32:03
1,698.15 აშშ დოლარი2:31:44
1,698.1 აშშ დოლარი2:31:40
1,698.15 აშშ დოლარი2:31:04
1,698.25 აშშ დოლარი2:30:29
1,698.2 აშშ დოლარი2:30:16
1,698.25 აშშ დოლარი2:26:04
1,698.3 აშშ დოლარი2:20:32
1,698.35 აშშ დოლარი2:20:05
1,698.4 აშშ დოლარი2:13:12
1,698.3 აშშ დოლარი2:07:03
1,698.8 აშშ დოლარი2:01:12
1,699.2 აშშ დოლარი2:00:49
1,699 აშშ დოლარი1:59:04
1,699.05 აშშ დოლარი1:58:13
1,699.5 აშშ დოლარი1:47:20
1,699.55 აშშ დოლარი1:36:04
1,700.05 აშშ დოლარი1:35:46
1,699.7 აშშ დოლარი1:35:36
1,700.35 აშშ დოლარი1:34:52
1,700.4 აშშ დოლარი1:34:12
1,700.45 აშშ დოლარი1:34:04
1,700.4 აშშ დოლარი1:33:44
1,700.35 აშშ დოლარი1:33:23
1,700.3 აშშ დოლარი1:33:12
1,701.5 აშშ დოლარი1:31:04
1,700.3 აშშ დოლარი1:30:53
1,700.55 აშშ დოლარი1:30:47
1,700.9 აშშ დოლარი1:30:43
1,701 აშშ დოლარი1:30:39
1,700.9 აშშ დოლარი1:30:16
1,701.5 აშშ დოლარი1:16:56
1,701.35 აშშ დოლარი0:29:44
1,701.4 აშშ დოლარი0:29:03
1,701.35 აშშ დოლარი0:26:03
1,701.05 აშშ დოლარი0:21:08
1,700.8 აშშ დოლარი0:21:04
1,701.1 აშშ დოლარი0:20:07
1,701.2 აშშ დოლარი0:20:05
1,701.15 აშშ დოლარი0:19:24
1,701.2 აშშ დოლარი0:19:13
1,701.15 აშშ დოლარი0:19:05
1,701.25 აშშ დოლარი0:19:03
1,701.8 აშშ დოლარი0:17:27
1,701.65 აშშ დოლარი0:17:17
1,701.45 აშშ დოლარი0:16:21
1,701.65 აშშ დოლარი0:16:16
1,701.7 აშშ დოლარი0:16:04
1,701 აშშ დოლარი0:15:29
1,701.3 აშშ დოლარი0:14:49
1,701.25 აშშ დოლარი0:14:40
1,701.3 აშშ დოლარი0:09:17
1,701.25 აშშ დოლარი0:08:03
1,701 აშშ დოლარი0:07:36
1,700.65 აშშ დოლარი0:06:15
1,700.8 აშშ დოლარი0:06:08
1,700.9 აშშ დოლარი0:06:04
1,701.45 აშშ დოლარი0:05:43
1,701.75 აშშ დოლარი0:05:19
1,701.85 აშშ დოლარი0:05:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები