ონლაინ ფორუმი

Silver

  • ბოლო17.45
  • მაღალი17.49
  • დაბალი17.41
  • მაქსიმალური მერყეობა0.02
  • მაქსიმალური მერყეობა0.07%
  • გახსნა17.415
  • დრო07:56:06
  • Გუშინ17.422
  • შეცვლა%0.16%
  • ცვლილება0.028

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Silver

ყოველდღიური სასანთლე სქემა Silver

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
17.453 აშშ დოლარი7:56:06
17.457 აშშ დოლარი7:54:57
17.455 აშშ დოლარი7:54:51
17.457 აშშ დოლარი7:53:45
17.453 აშშ დოლარი7:53:23
17.457 აშშ დოლარი7:51:45
17.46 აშშ დოლარი7:51:36
17.462 აშშ დოლარი7:51:27
17.457 აშშ დოლარი7:51:09
17.462 აშშ დოლარი7:50:17
17.457 აშშ დოლარი7:49:33
17.462 აშშ დოლარი7:44:42
17.468 აშშ დოლარი7:44:39
17.462 აშშ დოლარი7:44:33
17.457 აშშ დოლარი7:43:09
17.462 აშშ დოლარი7:42:17
17.468 აშშ დოლარი7:41:50
17.462 აშშ დოლარი7:40:18
17.465 აშშ დოლარი7:39:46
17.468 აშშ დოლარი7:39:32
17.465 აშშ დოლარი7:39:29
17.468 აშშ დოლარი7:39:14
17.465 აშშ დოლარი7:39:05
17.468 აშშ დოლარი7:38:43
17.465 აშშ დოლარი7:38:34
17.468 აშშ დოლარი7:38:17
17.462 აშშ დოლარი7:37:33
17.457 აშშ დოლარი7:36:19
17.46 აშშ დოლარი7:36:05
17.462 აშშ დოლარი7:35:47
17.46 აშშ დოლარი7:35:44
17.457 აშშ დოლარი7:35:35
17.46 აშშ დოლარი7:35:07
17.457 აშშ დოლარი7:32:06
17.462 აშშ დოლარი7:31:45
17.46 აშშ დოლარი7:31:32
17.457 აშშ დოლარი7:29:22
17.46 აშშ დოლარი7:28:58
17.457 აშშ დოლარი7:28:52
17.46 აშშ დოლარი7:28:46
17.462 აშშ დოლარი7:28:28
17.46 აშშ დოლარი7:28:05
17.462 აშშ დოლარი7:27:09
17.457 აშშ დოლარი7:24:55
17.46 აშშ დოლარი7:24:53
17.462 აშშ დოლარი7:24:50
17.46 აშშ დოლარი7:24:40
17.457 აშშ დოლარი7:24:34
17.462 აშშ დოლარი7:24:18
17.46 აშშ დოლარი7:24:08
17.462 აშშ დოლარი7:23:05
17.457 აშშ დოლარი7:22:45
17.46 აშშ დოლარი7:22:40
17.457 აშშ დოლარი7:22:32
17.46 აშშ დოლარი7:22:20
17.462 აშშ დოლარი7:21:41
17.46 აშშ დოლარი7:21:38
17.462 აშშ დოლარი7:19:17
17.46 აშშ დოლარი7:19:11
17.462 აშშ დოლარი7:18:48
17.46 აშშ დოლარი7:18:24
17.457 აშშ დოლარი7:18:04
17.46 აშშ დოლარი7:17:39
17.462 აშშ დოლარი7:17:13
17.457 აშშ დოლარი7:12:36
17.455 აშშ დოლარი7:12:33
17.457 აშშ დოლარი7:11:05
17.46 აშშ დოლარი7:10:07
17.457 აშშ დოლარი7:09:40
17.46 აშშ დოლარი7:09:23
17.457 აშშ დოლარი7:09:05
17.46 აშშ დოლარი7:08:52
17.462 აშშ დოლარი7:08:49
17.46 აშშ დოლარი7:08:43
17.457 აშშ დოლარი7:08:32
17.46 აშშ დოლარი7:08:27
17.457 აშშ დოლარი7:08:24
17.462 აშშ დოლარი7:08:21
17.46 აშშ დოლარი7:07:43
17.462 აშშ დოლარი7:06:18
17.457 აშშ დოლარი7:04:12
17.46 აშშ დოლარი7:04:08
17.462 აშშ დოლარი7:02:23
17.46 აშშ დოლარი7:02:11
17.462 აშშ დოლარი6:56:05
17.468 აშშ დოლარი6:55:49
17.462 აშშ დოლარი6:55:22
17.465 აშშ დოლარი6:55:15
17.468 აშშ დოლარი6:52:18
17.473 აშშ დოლარი6:52:05
17.468 აშშ დოლარი6:50:13
17.462 აშშ დოლარი6:47:31
17.46 აშშ დოლარი6:47:29
17.457 აშშ დოლარი6:47:23
17.462 აშშ დოლარი6:47:21
17.457 აშშ დოლარი6:46:44
17.462 აშშ დოლარი6:46:39
17.457 აშშ დოლარი6:45:44
17.455 აშშ დოლარი6:45:36
17.457 აშშ დოლარი6:45:30
17.455 აშშ დოლარი6:45:27
17.457 აშშ დოლარი6:45:18
17.453 აშშ დოლარი6:45:15
17.457 აშშ დოლარი6:45:09
17.453 აშშ დოლარი6:43:43
17.455 აშშ დოლარი6:40:25
17.457 აშშ დოლარი6:39:15
17.46 აშშ დოლარი6:38:19
17.462 აშშ დოლარი6:38:04
17.457 აშშ დოლარი6:37:49
17.462 აშშ დოლარი6:35:21
17.46 აშშ დოლარი6:35:15
17.462 აშშ დოლარი6:34:22
17.457 აშშ დოლარი6:33:46
17.465 აშშ დოლარი6:32:36
17.462 აშშ დოლარი6:32:05
17.457 აშშ დოლარი6:31:35
17.46 აშშ დოლარი6:31:26
17.462 აშშ დოლარი6:28:53
17.465 აშშ დოლარი6:28:48
17.462 აშშ დოლარი6:28:45
17.465 აშშ დოლარი6:28:40
17.462 აშშ დოლარი6:28:05
17.465 აშშ დოლარი6:27:26
17.468 აშშ დოლარი6:27:18
17.462 აშშ დოლარი6:26:11
17.457 აშშ დოლარი6:26:09
17.46 აშშ დოლარი6:25:49
17.457 აშშ დოლარი6:25:40
17.46 აშშ დოლარი6:25:38
17.457 აშშ დოლარი6:24:54
17.46 აშშ დოლარი6:24:48
17.457 აშშ დოლარი6:24:40
17.46 აშშ დოლარი6:24:38
17.457 აშშ დოლარი6:22:32
17.455 აშშ დოლარი6:22:06
17.453 აშშ დოლარი6:21:36
17.457 აშშ დოლარი6:20:28
17.46 აშშ დოლარი6:20:23
17.457 აშშ დოლარი6:20:21
17.46 აშშ დოლარი6:20:12
17.462 აშშ დოლარი6:20:06
17.455 აშშ დოლარი6:19:46
17.453 აშშ დოლარი6:19:18
17.455 აშშ დოლარი6:19:08
17.453 აშშ დოლარი6:17:28
17.455 აშშ დოლარი6:17:23
17.457 აშშ დოლარი6:15:41
17.462 აშშ დოლარი6:15:15
17.465 აშშ დოლარი6:14:40
17.462 აშშ დოლარი6:14:21
17.46 აშშ დოლარი6:14:13
17.457 აშშ დოლარი6:14:04
17.46 აშშ დოლარი6:13:46
17.462 აშშ დოლარი6:13:18
17.46 აშშ დოლარი6:13:05
17.457 აშშ დოლარი6:12:53
17.462 აშშ დოლარი6:12:10
17.46 აშშ დოლარი6:12:04
17.457 აშშ დოლარი6:10:40
17.455 აშშ დოლარი6:10:32
17.453 აშშ დოლარი6:10:24
17.457 აშშ დოლარი6:08:47
17.453 აშშ დოლარი6:06:48
17.448 აშშ დოლარი6:06:43
17.445 აშშ დოლარი6:05:05
17.442 აშშ დოლარი6:04:16
17.448 აშშ დოლარი6:04:05
17.453 აშშ დოლარი6:01:06
17.448 აშშ დოლარი6:00:08
17.442 აშშ დოლარი5:55:11
17.438 აშშ დოლარი5:53:41
17.44 აშშ დოლარი5:53:32
17.442 აშშ დოლარი5:52:55
17.445 აშშ დოლარი5:52:52
17.442 აშშ დოლარი5:50:41
17.445 აშშ დოლარი5:50:25
17.442 აშშ დოლარი5:50:16
17.445 აშშ დოლარი5:50:07
17.448 აშშ დოლარი5:49:48
17.445 აშშ დოლარი5:49:40
17.448 აშშ დოლარი5:49:06
17.453 აშშ დოლარი5:48:24
17.45 აშშ დოლარი5:48:08
17.448 აშშ დოლარი5:45:16
17.453 აშშ დოლარი5:44:16
17.45 აშშ დოლარი5:44:13
17.453 აშშ დოლარი5:44:05
17.448 აშშ დოლარი5:43:39
17.453 აშშ დოლარი5:43:24
17.448 აშშ დოლარი5:43:05
17.453 აშშ დოლარი5:40:45
17.457 აშშ დოლარი5:40:39
17.455 აშშ დოლარი5:40:12
17.457 აშშ დოლარი5:39:28
17.453 აშშ დოლარი5:39:23
17.457 აშშ დოლარი5:38:07
17.455 აშშ დოლარი5:38:04
17.457 აშშ დოლარი5:36:44
17.462 აშშ დოლარი5:36:08
17.46 აშშ დოლარი5:36:05
17.462 აშშ დოლარი5:34:44
17.468 აშშ დოლარი5:34:05
17.462 აშშ დოლარი5:32:11
17.46 აშშ დოლარი5:32:05
17.457 აშშ დოლარი5:31:32
17.46 აშშ დოლარი5:31:26
17.457 აშშ დოლარი5:31:12
17.46 აშშ დოლარი5:31:09
17.462 აშშ დოლარი5:31:05
17.457 აშშ დოლარი5:30:08
17.46 აშშ დოლარი5:29:48
17.457 აშშ დოლარი5:29:29
17.453 აშშ დოლარი5:29:04
17.462 აშშ დოლარი5:28:33
17.468 აშშ დოლარი5:28:05
17.465 აშშ დოლარი5:27:47
17.462 აშშ დოლარი5:27:14
17.468 აშშ დოლარი5:26:37
17.462 აშშ დოლარი5:25:27
17.457 აშშ დოლარი5:25:05
17.462 აშშ დოლარი5:24:04
17.457 აშშ დოლარი5:23:35
17.46 აშშ დოლარი5:23:31
17.457 აშშ დოლარი5:22:20
17.462 აშშ დოლარი5:19:45
17.457 აშშ დოლარი5:17:43
17.46 აშშ დოლარი5:17:41
17.462 აშშ დოლარი5:17:36
17.46 აშშ დოლარი5:17:32
17.457 აშშ დოლარი5:17:27
17.46 აშშ დოლარი5:17:23
17.457 აშშ დოლარი5:16:40
17.462 აშშ დოლარი5:14:40
17.457 აშშ დოლარი5:14:31
17.462 აშშ დოლარი5:12:51
17.465 აშშ დოლარი5:12:49
17.468 აშშ დოლარი5:12:39
17.462 აშშ დოლარი5:12:09
17.465 აშშ დოლარი5:12:04
17.468 აშშ დოლარი5:11:45
17.462 აშშ დოლარი5:11:40
17.468 აშშ დოლარი5:11:27
17.473 აშშ დოლარი5:11:18
17.468 აშშ დოლარი5:11:16
17.473 აშშ დოლარი5:10:39
17.468 აშშ დოლარი5:10:35
17.47 აშშ დოლარი5:10:30
17.473 აშშ დოლარი5:10:19
17.477 აშშ დოლარი5:10:06
17.468 აშშ დოლარი5:09:44
17.462 აშშ დოლარი5:09:16
17.468 აშშ დოლარი5:08:35
17.473 აშშ დოლარი5:08:16
17.468 აშშ დოლარი5:06:49
17.462 აშშ დოლარი5:06:31
17.468 აშშ დოლარი5:05:12
17.462 აშშ დოლარი5:05:07
17.468 აშშ დოლარი5:04:33
17.473 აშშ დოლარი5:04:28
17.468 აშშ დოლარი5:04:23
17.473 აშშ დოლარი5:02:35
17.475 აშშ დოლარი5:02:30
17.468 აშშ დოლარი5:02:26
17.473 აშშ დოლარი5:01:40
17.477 აშშ დოლარი5:00:48
17.48 აშშ დოლარი5:00:40
17.483 აშშ დოლარი5:00:11
17.488 აშშ დოლარი5:00:07
17.485 აშშ დოლარი4:59:47
17.483 აშშ დოლარი4:59:34
17.477 აშშ დოლარი4:59:30
17.483 აშშ დოლარი4:59:24
17.477 აშშ დოლარი4:59:19
17.48 აშშ დოლარი4:59:15
17.477 აშშ დოლარი4:59:06
17.483 აშშ დოლარი4:58:46
17.48 აშშ დოლარი4:58:44
17.477 აშშ დოლარი4:58:27
17.473 აშშ დოლარი4:58:23
17.477 აშშ დოლარი4:58:14
17.473 აშშ დოლარი4:58:05
17.475 აშშ დოლარი4:57:48
17.477 აშშ დოლარი4:57:12
17.475 აშშ დოლარი4:57:07
17.477 აშშ დოლარი4:57:04
17.473 აშშ დოლარი4:56:51
17.477 აშშ დოლარი4:56:27
17.473 აშშ დოლარი4:56:04
17.468 აშშ დოლარი4:55:49
17.473 აშშ დოლარი4:55:44
17.468 აშშ დოლარი4:55:29
17.47 აშშ დოლარი4:55:24
17.468 აშშ დოლარი4:55:12
17.462 აშშ დოლარი4:54:48
17.465 აშშ დოლარი4:54:43
17.462 აშშ დოლარი4:54:41
17.465 აშშ დოლარი4:54:36
17.468 აშშ დოლარი4:54:29
17.462 აშშ დოლარი4:54:19
17.457 აშშ დოლარი4:54:04
17.465 აშშ დოლარი4:53:48
17.462 აშშ დოლარი4:53:35
17.468 აშშ დოლარი4:53:21
17.473 აშშ დოლარი4:53:07
17.468 აშშ დოლარი4:53:05
17.473 აშშ დოლარი4:52:55
17.468 აშშ დოლარი4:52:48
17.473 აშშ დოლარი4:52:35
17.468 აშშ დოლარი4:52:28
17.473 აშშ დოლარი4:52:16
17.468 აშშ დოლარი4:51:43
17.465 აშშ დოლარი4:51:04
17.468 აშშ დოლარი4:50:56
17.473 აშშ დოლარი4:50:36
17.468 აშშ დოლარი4:50:13
17.462 აშშ დოლარი4:49:48
17.465 აშშ დოლარი4:49:43
17.462 აშშ დოლარი4:49:27
17.468 აშშ დოლარი4:49:23
17.457 აშშ დოლარი4:49:19
17.462 აშშ დოლარი4:49:16
17.457 აშშ დოლარი4:49:12
17.453 აშშ დოლარი4:48:43
17.45 აშშ დოლარი4:48:40
17.453 აშშ დოლარი4:48:24
17.448 აშშ დოლარი4:48:16
17.45 აშშ დოლარი4:48:12
17.453 აშშ დოლარი4:47:43
17.455 აშშ დოლარი4:47:20
17.46 აშშ დოლარი4:47:09
17.457 აშშ დოლარი4:46:55
17.462 აშშ დოლარი4:46:36
17.457 აშშ დოლარი4:46:32
17.46 აშშ დოლარი4:46:29
17.462 აშშ დოლარი4:46:17
17.457 აშშ დოლარი4:46:12
17.46 აშშ დოლარი4:46:07
17.462 აშშ დოლარი4:46:05
17.457 აშშ დოლარი4:45:44
17.46 აშშ დოლარი4:45:35
17.457 აშშ დოლარი4:45:31
17.462 აშშ დოლარი4:45:26
17.457 აშშ დოლარი4:45:24
17.462 აშშ დოლარი4:45:09
17.468 აშშ დოლარი4:44:47
17.465 აშშ დოლარი4:44:04
17.462 აშშ დოლარი4:43:23
17.46 აშშ დოლარი4:43:05
17.462 აშშ დოლარი4:42:51
17.465 აშშ დოლარი4:42:47
17.47 აშშ დოლარი4:42:36
17.468 აშშ დოლარი4:41:44
17.47 აშშ დოლარი4:41:39
17.468 აშშ დოლარი4:41:24
17.47 აშშ დოლარი4:41:19
17.468 აშშ დოლარი4:41:04
17.462 აშშ დოლარი4:39:48
17.465 აშშ დოლარი4:39:39
17.462 აშშ დოლარი4:39:28
17.465 აშშ დოლარი4:39:20
17.462 აშშ დოლარი4:39:18
17.465 აშშ დოლარი4:39:12
17.462 აშშ დოლარი4:39:04
17.468 აშშ დოლარი4:38:53
17.462 აშშ დოლარი4:38:44
17.457 აშშ დოლარი4:38:17
17.462 აშშ დოლარი4:38:09
17.457 აშშ დოლარი4:38:04
17.462 აშშ დოლარი4:37:33
17.457 აშშ დოლარი4:37:16
17.462 აშშ დოლარი4:36:57
17.46 აშშ დოლარი4:36:52
17.462 აშშ დოლარი4:36:49
17.457 აშშ დოლარი4:36:40
17.455 აშშ დოლარი4:36:37
17.453 აშშ დოლარი4:36:09
17.457 აშშ დოლარი4:36:05
17.46 აშშ დოლარი4:35:47
17.457 აშშ დოლარი4:35:40
17.453 აშშ დოლარი4:35:35
17.457 აშშ დოლარი4:34:32
17.455 აშშ დოლარი4:34:23
17.453 აშშ დოლარი4:34:06
17.457 აშშ დოლარი4:34:04
17.448 აშშ დოლარი4:32:04
17.442 აშშ დოლარი4:31:45
17.445 აშშ დოლარი4:31:40
17.442 აშშ დოლარი4:31:33
17.445 აშშ დოლარი4:31:27
17.448 აშშ დოლარი4:30:44
17.442 აშშ დოლარი4:30:37
17.448 აშშ დოლარი4:30:26
17.442 აშშ დოლარი4:30:18
17.438 აშშ დოლარი4:30:09
17.453 აშშ დოლარი4:29:22
17.455 აშშ დოლარი4:29:11
17.453 აშშ დოლარი4:28:55
17.455 აშშ დოლარი4:28:52
17.457 აშშ დოლარი4:28:04
17.455 აშშ დოლარი4:27:04
17.453 აშშ დოლარი4:26:23
17.455 აშშ დოლარი4:26:19
17.457 აშშ დოლარი4:25:29
17.46 აშშ დოლარი4:25:08
17.457 აშშ დოლარი4:25:05
17.462 აშშ დოლარი4:24:19
17.457 აშშ დოლარი4:24:16
17.462 აშშ დოლარი4:24:11
17.457 აშშ დოლარი4:24:09
17.462 აშშ დოლარი4:23:36
17.46 აშშ დოლარი4:23:24
17.462 აშშ დოლარი4:23:15
17.46 აშშ დოლარი4:23:11
17.457 აშშ დოლარი4:23:07
17.462 აშშ დოლარი4:22:48
17.457 აშშ დოლარი4:22:43
17.46 აშშ დოლარი4:22:39
17.462 აშშ დოლარი4:22:28
17.46 აშშ დოლარი4:22:24
17.457 აშშ დოლარი4:22:09
17.46 აშშ დოლარი4:22:04
17.457 აშშ დოლარი4:21:35
17.46 აშშ დოლარი4:21:31
17.462 აშშ დოლარი4:21:17
17.46 აშშ დოლარი4:21:12
17.462 აშშ დოლარი4:21:04
17.465 აშშ დოლარი4:20:56
17.462 აშშ დოლარი4:20:43
17.468 აშშ დოლარი4:20:41
17.462 აშშ დოლარი4:20:27
17.468 აშშ დოლარი4:20:08
17.473 აშშ დოლარი4:19:04
17.462 აშშ დოლარი4:17:03
17.465 აშშ დოლარი4:16:56
17.462 აშშ დოლარი4:16:52
17.465 აშშ დოლარი4:16:48
17.462 აშშ დოლარი4:15:42
17.468 აშშ დოლარი4:15:05
17.47 აშშ დოლარი4:14:19
17.468 აშშ დოლარი4:14:12
17.473 აშშ დოლარი4:13:15
17.468 აშშ დოლარი4:13:11
17.473 აშშ დოლარი4:11:22
17.47 აშშ დოლარი4:11:18
17.468 აშშ დოლარი4:10:43
17.465 აშშ დოლარი4:10:35
17.462 აშშ დოლარი4:10:19
17.468 აშშ დოლარი4:10:10
17.47 აშშ დოლარი4:10:08
17.468 აშშ დოლარი4:10:06
17.47 აშშ დოლარი4:09:41
17.468 აშშ დოლარი4:09:37
17.47 აშშ დოლარი4:09:32
17.465 აშშ დოლარი4:09:09
17.468 აშშ დოლარი4:09:04
17.462 აშშ დოლარი4:08:57
17.468 აშშ დოლარი4:08:51
17.47 აშშ დოლარი4:08:49
17.473 აშშ დოლარი4:08:42
17.468 აშშ დოლარი4:08:40
17.47 აშშ დოლარი4:08:36
17.468 აშშ დოლარი4:08:17
17.47 აშშ დოლარი4:08:12
17.468 აშშ დოლარი4:08:04
17.465 აშშ დოლარი4:07:43
17.468 აშშ დოლარი4:07:39
17.47 აშშ დოლარი4:07:35
17.462 აშშ დოლარი4:07:27
17.457 აშშ დოლარი4:07:23
17.46 აშშ დოლარი4:07:19
17.457 აშშ დოლარი4:07:14
17.46 აშშ დოლარი4:07:10
17.457 აშშ დოლარი4:07:08
17.46 აშშ დოლარი4:07:04
17.457 აშშ დოლარი4:06:52
17.455 აშშ დოლარი4:06:48
17.453 აშშ დოლარი4:06:42
17.455 აშშ დოლარი4:06:38
17.457 აშშ დოლარი4:06:32
17.46 აშშ დოლარი4:06:27
17.457 აშშ დოლარი4:06:19
17.453 აშშ დოლარი4:06:15
17.448 აშშ დოლარი4:06:10
17.442 აშშ დოლარი4:06:08
17.435 აშშ დოლარი4:05:06
17.438 აშშ დოლარი4:04:44
17.44 აშშ დოლარი4:04:39
17.438 აშშ დოლარი4:02:29
17.44 აშშ დოლარი4:02:21
17.442 აშშ დოლარი4:02:08
17.445 აშშ დოლარი4:01:40
17.442 აშშ დოლარი4:01:36
17.44 აშშ დოლარი4:01:08
17.442 აშშ დოლარი4:00:06
17.44 აშშ დოლარი3:59:28
17.442 აშშ დოლარი3:57:35
17.445 აშშ დოლარი3:55:40
17.442 აშშ დოლარი3:55:28
17.445 აშშ დოლარი3:55:16
17.442 აშშ დოლარი3:55:11
17.445 აშშ დოლარი3:55:07
17.442 აშშ დოლარი3:54:42
17.448 აშშ დოლარი3:54:09
17.45 აშშ დოლარი3:53:44
17.453 აშშ დოლარი3:53:38
17.448 აშშ დოლარი3:51:44
17.445 აშშ დოლარი3:51:28
17.448 აშშ დოლარი3:51:18
17.442 აშშ დოლარი3:48:57
17.445 აშშ დოლარი3:48:29
17.448 აშშ დოლარი3:48:08
17.442 აშშ დოლარი3:47:28
17.44 აშშ დოლარი3:47:04
17.438 აშშ დოლარი3:46:04
17.44 აშშ დოლარი3:45:44
17.442 აშშ დოლარი3:45:40
17.44 აშშ დოლარი3:45:28
17.442 აშშ დოლარი3:45:05
17.448 აშშ დოლარი3:44:23
17.445 აშშ დოლარი3:44:17
17.448 აშშ დოლარი3:43:30
17.445 აშშ დოლარი3:43:18
17.448 აშშ დოლარი3:43:04
17.442 აშშ დოლარი3:40:33
17.44 აშშ დოლარი3:40:24
17.438 აშშ დოლარი3:39:39
17.435 აშშ დოლარი3:39:31
17.438 აშშ დოლარი3:38:52
17.435 აშშ დოლარი3:38:42
17.438 აშშ დოლარი3:38:39
17.433 აშშ დოლარი3:38:27
17.43 აშშ დოლარი3:38:23
17.427 აშშ დოლარი3:38:19
17.43 აშშ დოლარი3:38:15
17.427 აშშ დოლარი3:38:07
17.425 აშშ დოლარი3:38:03
17.427 აშშ დოლარი3:37:46
17.425 აშშ დოლარი3:37:38
17.422 აშშ დოლარი3:37:04
17.425 აშშ დოლარი3:36:38
17.427 აშშ დოლარი3:36:36
17.422 აშშ დოლარი3:36:10
17.435 აშშ დოლარი3:36:04
17.438 აშშ დოლარი3:35:25
17.442 აშშ დოლარი3:34:48
17.448 აშშ დოლარი3:34:30
17.442 აშშ დოლარი3:33:41
17.448 აშშ დოლარი3:33:12
17.445 აშშ დოლარი3:33:04
17.442 აშშ დოლარი3:32:48
17.448 აშშ დოლარი3:32:17
17.442 აშშ დოლარი3:31:44
17.448 აშშ დოლარი3:31:40
17.442 აშშ დოლარი3:30:09
17.448 აშშ დოლარი3:29:36
17.442 აშშ დოლარი3:29:04
17.44 აშშ დოლარი3:28:48
17.442 აშშ დოლარი3:28:36
17.44 აშშ დოლარი3:28:30
17.438 აშშ დოლარი3:28:25
17.44 აშშ დოლარი3:27:19
17.438 აშშ დოლარი3:26:48
17.44 აშშ დოლარი3:26:44
17.442 აშშ დოლარი3:26:16
17.44 აშშ დოლარი3:26:04
17.438 აშშ დოლარი3:25:05
17.435 აშშ დოლარი3:24:24
17.43 აშშ დოლარი3:24:03
17.435 აშშ დოლარი3:23:13
17.438 აშშ დოლარი3:23:07
17.435 აშშ დოლარი3:23:03
17.433 აშშ დოლარი3:22:28
17.438 აშშ დოლარი3:16:04
17.435 აშშ დოლარი3:15:40
17.433 აშშ დოლარი3:15:25
17.435 აშშ დოლარი3:15:21
17.433 აშშ დოლარი3:15:13
17.435 აშშ დოლარი3:15:09
17.438 აშშ დოლარი3:15:04
17.433 აშშ დოლარი3:12:33
17.427 აშშ დოლარი3:11:40
17.422 აშშ დოლარი3:04:04
17.427 აშშ დოლარი3:02:12
17.425 აშშ დოლარი3:02:08
17.427 აშშ დოლარი2:57:32
17.433 აშშ დოლარი2:56:40
17.43 აშშ დოლარი2:56:36
17.433 აშშ დოლარი2:55:39
17.427 აშშ დოლარი2:54:04
17.422 აშშ დოლარი2:52:33
17.425 აშშ დოლარი2:52:29
17.422 აშშ დოლარი2:52:21
17.427 აშშ დოლარი2:52:04
17.422 აშშ დოლარი2:44:53
17.42 აშშ დოლარი2:44:49
17.422 აშშ დოლარი2:44:25
17.418 აშშ დოლარი2:44:04
17.413 აშშ დოლარი2:42:56
17.418 აშშ დოლარი2:41:28
17.413 აშშ დოლარი2:40:20
17.418 აშშ დოლარი2:36:04
17.422 აშშ დოლარი2:32:52
17.427 აშშ დოლარი2:32:16
17.422 აშშ დოლარი2:30:16
17.427 აშშ დოლარი2:26:48
17.422 აშშ დოლარი2:22:04
17.418 აშშ დოლარი2:20:36
17.42 აშშ დოლარი2:20:32
17.422 აშშ დოლარი2:13:06
17.427 აშშ დოლარი2:10:17
17.43 აშშ დოლარი2:09:41
17.433 აშშ დოლარი2:09:16
17.427 აშშ დოლარი2:07:03
17.433 აშშ დოლარი2:06:28
17.43 აშშ დოლარი2:05:41
17.433 აშშ დოლარი2:04:04
17.438 აშშ დოლარი2:02:33
17.433 აშშ დოლარი2:00:29
17.435 აშშ დოლარი2:00:21
17.433 აშშ დოლარი1:59:26
17.435 აშშ დოლარი1:58:04
17.438 აშშ დოლარი1:50:18
17.44 აშშ დოლარი1:50:13
17.442 აშშ დოლარი1:45:31
17.438 აშშ დოლარი1:45:20
17.44 აშშ დოლარი1:45:07
17.442 აშშ დოლარი1:44:05
17.445 აშშ დოლარი1:41:16
17.448 აშშ დოლარი1:40:17
17.442 აშშ დოლარი1:40:12
17.445 აშშ დოლარი1:40:10
17.442 აშშ დოლარი1:39:20
17.44 აშშ დოლარი1:39:08
17.442 აშშ დოლარი1:36:03
17.448 აშშ დოლარი1:34:41
17.442 აშშ დოლარი1:34:17
17.438 აშშ დოლარი1:33:04
17.435 აშშ დოლარი1:32:48
17.438 აშშ დოლარი1:32:15
17.435 აშშ დოლარი1:32:08
17.433 აშშ დოლარი1:32:04
17.438 აშშ დოლარი1:31:40
17.44 აშშ დოლარი1:31:32
17.433 აშშ დოლარი1:30:23
17.43 აშშ დოლარი1:25:05
17.433 აშშ დოლარი1:15:05
17.427 აშშ დოლარი0:29:21
17.433 აშშ დოლარი0:29:03
17.43 აშშ დოლარი0:28:49
17.433 აშშ დოლარი0:28:08
17.435 აშშ დოლარი0:28:05
17.433 აშშ დოლარი0:26:36
17.435 აშშ დოლარი0:26:07
17.433 აშშ დოლარი0:25:43
17.435 აშშ დოლარი0:25:30
17.433 აშშ დოლარი0:25:07
17.438 აშშ დოლარი0:25:04
17.435 აშშ დოლარი0:24:43
17.438 აშშ დოლარი0:24:08
17.435 აშშ დოლარი0:24:04
17.438 აშშ დოლარი0:22:05
17.433 აშშ დოლარი0:21:38
17.435 აშშ დოლარი0:21:36
17.438 აშშ დოლარი0:20:45
17.433 აშშ დოლარი0:16:24
17.438 აშშ დოლარი0:16:21
17.442 აშშ დოლარი0:16:06
17.448 აშშ დოლარი0:12:36
17.45 აშშ დოლარი0:12:32
17.448 აშშ დოლარი0:12:03
17.442 აშშ დოლარი0:11:36
17.44 აშშ დოლარი0:11:29
17.438 აშშ დოლარი0:11:03
17.43 აშშ დოლარი0:09:45
17.433 აშშ დოლარი0:09:21
17.427 აშშ დოლარი0:08:49
17.43 აშშ დოლარი0:08:21
17.427 აშშ დოლარი0:08:03
17.418 აშშ დოლარი0:07:44
17.42 აშშ დოლარი0:07:36
17.413 აშშ დოლარი0:06:15
17.415 აშშ დოლარი0:06:04
17.42 აშშ დოლარი0:05:04
17.415 აშშ დოლარი0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები