ონლაინ ფორუმი

USD/AED Ask

  • ბოლო3.6735
  • მაღალი3.6735
  • დაბალი3.6731
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა3.6733
  • დრო08:57:12
  • Გუშინ3.6735
  • შეცვლა%0%
  • ცვლილება0

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/AED Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/AED Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
3.6735 Rial8:57:12
3.6731 Rial8:55:10
3.6731 Rial8:55:10
3.6735 Rial8:29:08
3.6731 Rial8:26:07
3.6735 Rial7:35:07
3.6731 Rial7:33:09
3.6735 Rial0:35:05
3.6735 Rial0:35:05
3.6733 Rial0:31:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები