ონლაინ ფორუმი

USD/CHF Ask

  • ბოლო0.9981
  • მაღალი0.9993
  • დაბალი0.9977
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • მაქსიმალური მერყეობა-
  • გახსნა0.999
  • დრო07:55:08
  • Გუშინ0.9991
  • შეცვლა%0.1%
  • ცვლილება0.001

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/CHF Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/CHF Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
0.9981 Rial7:55:08
0.9981 Rial7:55:08
0.9979 Rial7:51:09
0.9981 Rial7:49:07
0.9978 Rial7:44:06
0.9979 Rial7:41:06
0.9981 Rial7:39:09
0.9978 Rial7:37:06
0.9981 Rial7:35:08
0.9981 Rial7:35:07
0.9977 Rial7:33:09
0.9979 Rial7:29:05
0.998 Rial7:27:10
0.9979 Rial7:26:05
0.9982 Rial7:24:09
0.9977 Rial7:21:09
0.9978 Rial7:19:06
0.998 Rial7:17:04
0.9984 Rial7:15:09
0.9984 Rial7:15:09
0.9979 Rial7:13:06
0.998 Rial7:11:05
0.9978 Rial7:09:08
0.9979 Rial7:07:05
0.998 Rial7:06:08
0.9979 Rial7:01:07
0.9981 Rial6:59:05
0.9978 Rial6:57:08
0.9982 Rial6:55:07
0.9982 Rial6:55:06
0.9979 Rial6:51:08
0.9981 Rial6:48:08
0.9985 Rial6:46:06
0.9984 Rial6:44:04
0.9983 Rial6:41:04
0.998 Rial6:39:08
0.9982 Rial6:37:05
0.9983 Rial6:33:16
0.9984 Rial6:29:05
0.9983 Rial6:27:07
0.9985 Rial6:26:04
0.9982 Rial6:24:07
0.9985 Rial6:21:07
0.9983 Rial6:19:05
0.9985 Rial6:15:08
0.9985 Rial6:15:07
0.9983 Rial6:13:05
0.9981 Rial6:11:03
0.9985 Rial6:09:07
0.9982 Rial6:07:05
0.9984 Rial6:03:07
0.9985 Rial6:01:06
0.9981 Rial5:59:04
0.9985 Rial5:53:05
0.9984 Rial5:51:08
0.9983 Rial5:49:06
0.9984 Rial5:47:04
0.9983 Rial5:45:11
0.9983 Rial5:45:09
0.9985 Rial5:44:05
0.9983 Rial5:39:08
0.9985 Rial5:37:05
0.9983 Rial5:31:05
0.9984 Rial5:29:04
0.9983 Rial5:24:09
0.9982 Rial5:21:08
0.9985 Rial5:19:05
0.9984 Rial5:17:04
0.9985 Rial5:11:04
0.9984 Rial5:09:08
0.9985 Rial5:07:04
0.9982 Rial5:03:07
0.998 Rial5:01:06
0.9981 Rial4:55:05
0.9981 Rial4:55:04
0.998 Rial4:53:04
0.9983 Rial4:51:07
0.9985 Rial4:49:04
0.9983 Rial4:48:08
0.9982 Rial4:45:10
0.9982 Rial4:45:09
0.9981 Rial4:44:04
0.998 Rial4:41:04
0.9983 Rial4:37:06
0.9984 Rial4:35:07
0.9984 Rial4:35:06
0.9981 Rial4:33:08
0.9983 Rial4:31:07
0.9981 Rial4:27:08
0.9984 Rial4:26:05
0.9983 Rial4:24:09
0.9981 Rial4:19:05
0.9985 Rial4:17:04
0.9983 Rial4:15:09
0.9983 Rial4:15:08
0.9987 Rial4:13:06
0.9984 Rial4:11:05
0.9988 Rial4:07:05
0.9987 Rial4:05:07
0.9987 Rial4:05:06
0.9989 Rial4:03:06
0.9988 Rial4:01:05
0.9991 Rial3:59:04
0.9988 Rial3:57:08
0.9987 Rial3:55:06
0.9987 Rial3:55:05
0.9991 Rial3:53:04
0.9993 Rial3:49:05
0.9988 Rial3:48:08
0.9987 Rial3:45:09
0.9987 Rial3:45:08
0.9989 Rial3:41:04
0.9992 Rial3:39:07
0.9988 Rial3:37:04
0.9987 Rial3:35:05
0.9987 Rial3:35:04
0.9989 Rial3:33:07
0.9987 Rial3:31:04
0.999 Rial3:29:04
0.9988 Rial3:27:06
0.9987 Rial3:25:05
0.9987 Rial3:25:04
0.9991 Rial3:23:03
0.999 Rial3:21:07
0.9987 Rial3:17:04
0.999 Rial3:15:08
0.999 Rial3:15:07
0.9992 Rial3:13:04
0.9988 Rial3:03:06
0.9989 Rial3:01:05
0.999 Rial2:59:04
0.9992 Rial2:55:04
0.999 Rial2:53:04
0.9992 Rial2:51:07
0.9989 Rial2:48:07
0.9991 Rial2:43:05
0.9993 Rial2:41:04
0.9991 Rial2:39:07
0.9992 Rial2:35:05
0.9992 Rial2:35:04
0.999 Rial2:31:05
0.9988 Rial2:29:04
0.9992 Rial2:27:07
0.9988 Rial2:25:05
0.9988 Rial2:25:05
0.9989 Rial2:21:07
0.9988 Rial2:19:04
0.9989 Rial2:17:04
0.9991 Rial2:15:09
0.9991 Rial2:15:09
0.9989 Rial2:13:04
0.9987 Rial2:11:05
0.9991 Rial2:09:08
0.999 Rial2:06:07
0.9993 Rial2:03:07
0.9989 Rial2:01:07
0.9992 Rial1:59:05
0.9991 Rial1:57:07
0.9992 Rial1:53:04
0.999 Rial1:51:07
0.9991 Rial1:49:04
0.999 Rial1:45:08
0.999 Rial1:45:08
0.9992 Rial1:43:04
0.9991 Rial1:41:04
0.9988 Rial1:37:04
0.9991 Rial1:35:05
0.9988 Rial1:33:08
0.9989 Rial1:31:05
0.9991 Rial1:29:03
0.999 Rial1:27:07
0.9989 Rial1:26:03
0.999 Rial1:23:04
0.9989 Rial1:21:08
0.9991 Rial1:19:04
0.9992 Rial1:17:04
0.9991 Rial1:15:08
0.9991 Rial1:15:08
0.999 Rial1:13:04
0.9992 Rial1:11:03
0.9993 Rial1:09:07
0.999 Rial1:06:07
0.9988 Rial1:01:05
0.9987 Rial0:59:04
0.9988 Rial0:55:06
0.9988 Rial0:55:05
0.9989 Rial0:53:03
0.9988 Rial0:51:06
0.9991 Rial0:49:04
0.9992 Rial0:47:04
0.9988 Rial0:45:08
0.9988 Rial0:45:07
0.999 Rial0:43:04
0.9989 Rial0:41:04
0.9988 Rial0:39:07
0.9993 Rial0:37:04
0.999 Rial0:33:06
0.9989 Rial0:27:06
0.9987 Rial0:25:05
0.9987 Rial0:25:04
0.9988 Rial0:19:04
0.9989 Rial0:15:08
0.9989 Rial0:15:07
0.999 Rial0:04:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები