ონლაინ ფორუმი

USD/JPY Ask

  • ბოლო108.84
  • მაღალი108.88
  • დაბალი108.84
  • მაქსიმალური მერყეობა0.02
  • მაქსიმალური მერყეობა0%
  • გახსნა108.87
  • დრო02:57:08
  • Გუშინ108.86
  • შეცვლა%0.02%
  • ცვლილება0.02

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/JPY Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/JPY Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
108.84 Rial2:57:08
108.86 Rial2:55:04
108.84 Rial2:53:04
108.85 Rial2:45:08
108.85 Rial2:45:07
108.86 Rial2:43:05
108.85 Rial2:41:04
108.86 Rial2:31:05
108.85 Rial2:29:04
108.86 Rial2:24:08
108.87 Rial2:21:07
108.86 Rial2:13:04
108.84 Rial2:11:05
108.85 Rial2:09:08
108.86 Rial2:03:07
108.85 Rial2:01:07
108.86 Rial1:59:05
108.85 Rial1:57:07
108.84 Rial1:55:06
108.84 Rial1:55:05
108.85 Rial1:51:07
108.86 Rial1:41:03
108.85 Rial1:37:04
108.87 Rial1:33:08
108.85 Rial1:31:05
108.84 Rial1:29:03
108.85 Rial1:27:07
108.86 Rial1:15:09
108.86 Rial1:15:08
108.84 Rial1:09:07
108.86 Rial1:01:05
108.85 Rial0:57:07
108.87 Rial0:35:05
108.87 Rial0:35:04
108.86 Rial0:33:06
108.87 Rial0:29:04
108.88 Rial0:27:07
108.87 Rial0:25:05
108.87 Rial0:25:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები