ონლაინ ფორუმი

USD/RUB Ask

  • ბოლო64.4362
  • მაღალი64.448
  • დაბალი64.2863
  • მაქსიმალური მერყეობა0.04
  • მაქსიმალური მერყეობა0.09%
  • გახსნა64.2875
  • დრო07:55:08
  • Გუშინ64.2997
  • შეცვლა%0.21%
  • ცვლილება0.1365

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/RUB Ask

ყოველდღიური სასანთლე სქემა USD/RUB Ask

დღეს დიაგრამა

დღეს დიაგრამა

ყოველდღიური დეტალური ცვლილებები

დრო
64.4362 Rial7:55:08
64.4362 Rial7:55:08
64.4359 Rial7:53:07
64.4364 Rial7:51:09
64.4362 Rial7:49:07
64.4363 Rial7:47:07
64.433 Rial7:44:06
64.448 Rial7:41:07
64.4338 Rial7:39:09
64.4229 Rial7:37:06
64.421 Rial7:26:05
64.4212 Rial7:24:09
64.4206 Rial7:19:06
64.4208 Rial7:11:06
64.4209 Rial7:07:06
64.42 Rial7:06:08
64.4199 Rial6:53:05
64.4205 Rial6:51:08
64.4084 Rial5:59:04
64.4046 Rial5:57:08
64.4174 Rial5:55:06
64.4174 Rial5:55:05
64.4084 Rial5:53:05
64.4058 Rial5:45:11
64.4058 Rial5:45:10
64.4059 Rial5:29:05
64.3886 Rial4:59:04
64.3759 Rial4:57:07
64.3669 Rial4:55:05
64.3669 Rial4:55:05
64.3802 Rial4:53:05
64.3773 Rial4:51:07
64.335 Rial4:49:05
64.31 Rial4:48:08
64.3103 Rial4:15:09
64.3103 Rial4:15:08
64.3105 Rial3:33:07
64.3171 Rial3:31:04
64.317 Rial3:11:05
64.3065 Rial3:09:08
64.317 Rial3:07:05
64.32 Rial3:06:08
64.317 Rial2:48:07
64.3175 Rial2:37:04
64.307 Rial2:35:05
64.307 Rial2:35:05
64.3175 Rial2:33:08
64.3225 Rial2:31:05
64.322 Rial2:29:04
64.3215 Rial2:25:05
64.337 Rial2:24:07
64.3215 Rial2:17:04
64.3257 Rial2:15:09
64.3257 Rial2:15:09
64.3215 Rial1:55:05
64.3256 Rial1:53:04
64.3438 Rial1:49:04
64.3228 Rial1:47:05
64.3188 Rial1:41:04
64.3205 Rial1:39:07
64.3236 Rial1:37:05
64.3188 Rial1:35:05
64.3223 Rial1:33:08
64.3024 Rial1:31:05
64.3188 Rial1:23:05
64.3185 Rial0:51:06
64.318 Rial0:49:04
64.355 Rial0:33:06
64.327 Rial0:31:05
64.326 Rial0:29:04
64.3265 Rial0:27:06
64.321 Rial0:25:05
64.321 Rial0:25:05
64.3091 Rial0:23:04
64.2875 Rial0:21:07
64.2878 Rial0:19:04
64.2877 Rial0:17:04
64.2927 Rial0:15:08
64.2927 Rial0:15:07
64.295 Rial0:13:04
64.301 Rial0:11:04
64.2942 Rial0:09:06
64.2863 Rial0:06:07
64.2875 Rial0:04:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
კომენტარები