ონლაინ ფორუმი

Zew Economic Sentiment Index

  • ცოცხალი მონაცემები ინდიკატორი
  • პროგნოზი ინდიკატორი
Country Last Time Previous Range Metric
Euro area -23.50 19 Oct -22.4 -63.7 : 89.9
France -21.20 19 Oct -21.2 -63.9 : 79.8
Germany -22.80 19 Oct -22.5 -63.9 : 89.6
Italy -25.60 19 Oct -22.6 -61.6 : 80.4
Switzerland -15.40 19 Sep -37.5 -91.1 : 65
United Kingdom -62.00 19 Oct -68.8 -80.6 : 61
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric
Euro area -23.50 19 Oct -20 -6 -8 -24
France -21.20 19 Oct -17 -14 -10 -12
Germany -22.80 19 Oct -20 -4 -8 -28
Italy -25.60 19 Oct -24 -24 -17 -37
Switzerland -15.40 19 Sep -10 -2 -7 -8
United Kingdom -62.00 19 Oct -60 -40 -20 -50