ონლაინ ფორუმი

World Stocks

Côte d’Ivoire

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Societe Nationale des Telecom 15000 2230.00B - 15000 15000 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 11:02
ETI 16 754.37B - 16 16 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 11:02
Societe Generale de Banques 7845 376.29B - 7845 7845 85.00 1.10% 2019/10/22 დრო 11:03
Coris Bank 8000 281.60B - 8000 8000 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 20:02
Bank of Africa Senegal 1550 280.16B - 1550 1550 50.00 3.33% 2019/10/22 დრო 11:03
სხვა

Argentina

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Apple DRC 1819 25432.76B - 1819 1819 18.00 1.00% 2019/10/22 დრო 2:03
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% 2019/08/08 დრო 3:02
MercadoLibre DRC 20360 21790.76B - 20360 20360 120.00 0.59% 2019/10/22 დრო 2:03
Microsoft DRC 2093 21178.31B - 2093 2093 22.00 1.06% 2019/10/22 დრო 2:03
JPMorgan Chase DRC 1860 9917.17B - 1860 1860 9.50 0.51% 2019/10/22 დრო 2:03
სხვა

United States

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Apple 236.41 909.84B - 236.41 236.41 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 16:02
Amazon.com 1785.66 824.79B - 1785.66 1785.66 4.85 0.27% 2019/10/22 დრო 1:03
Alphabet Inc C 1246.15 779.55B - 1246.15 1246.15 0.31 0.02% 2019/10/22 დრო 2:03
Alphabet A 1244.28 779.55B - 1244.28 1244.28 0.06 0.00% 2019/10/22 დრო 1:03
Microsoft 137.41 757.64B - 137.41 137.41 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 16:02
სხვა

Australia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
BHP Billiton Ltd 35.39 168.66B - 35.39 35.39 0.41 1.17% 2019/10/22 დრო 11:03
Commonwealth Bank Pref E 106.2 134.59B - 106.2 106.2 0.13 0.12% 2019/10/22 დრო 11:03
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% 2018/12/05 დრო 10:32
Commonwealth Bank Pref D 100.7 134.59B - 100.7 100.7 0.20 0.20% 2019/10/22 დრო 11:03
Commonwealth Bank Pref 103.85 134.59B - 103.85 103.85 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 11:03
სხვა

United Kingdom

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Svenska Handelsbanken B 90.23 191.67B - 90.23 90.23 0.00 0.00% 2019/10/08 დრო 19:33
Merck&Co 76.01 139.90B - 76.01 76.01 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Philip Morris 72.64 107.52B - 72.64 72.64 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Booking 2026.99 97.65B - 2026.99 2026.99 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Eli Lilly 108.08 91.76B - 108.08 108.08 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 19:33
სხვა

Venezuela

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5075 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 22:32
Severstal - ao 852 786.54B - 852 852 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Ricoh 967 759.07B - 958.79 967 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Konami Corp. 4910 749.07B - 4910 4910 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 13:33
Statoil 166.47 710.12B - 166.47 167.23 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
სხვა

Germany

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Apple 216 779.46B - 216 216 1.20 0.56% 2019/10/22 დრო 13:03
Amazon.com 1600.6 706.60B - 1600.6 1600.6 2.00 0.13% 2019/10/22 დრო 13:03
Microsoft 124.32 649.07B - 124.32 124.32 0.74 0.60% 2019/10/22 დრო 13:03
Microsoft 124.3 649.07B - 124.3 124.3 0.22 0.18% 2019/10/22 დრო 13:03
Microsoft 124.54 649.07B - 124.54 124.54 0.76 0.61% 2019/10/22 დრო 11:03
სხვა

India

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Tata Consultancy 2057.35 7174.94B - 2057.35 2057.35 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 16:02
Tata Consultancy 2057.35 7174.94B - 2057.35 2057.35 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 21:32
Reliance Industries 1415.3 6154.55B - 1415.3 1415.3 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 16:02
Reliance Industries 1416.35 6154.55B - 1416.35 1416.35 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 16:02
HDFC Bank 1229 5389.35B - 1229 1229 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 21:32
სხვა

Austria

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Apple 215.8 779.46B - 215.8 215.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Amazon.com 1596.4 706.60B - 1596.4 1596.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Alphabet Inc C 1119.6 667.84B - 1119.6 1119.6 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Alphabet A 1118.6 667.84B - 1118.6 1118.6 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Microsoft 123.7 649.07B - 123.7 123.7 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
სხვა

Bahrain

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Ahli United Bank 0.901 4.82B - 0.901 0.901 0.00 0.11% 2019/10/22 დრო 10:03
Gulf Finance Group 0.237 1.33B - 0.237 0.237 0.00 0.42% 2019/10/22 დრო 11:03
Arab Banking Corp 0.468 1.15B - 0.468 0.468 0.00 0.00% 2019/10/09 დრო 11:03
Aluminum Bahrain 0.434 894.60M - 0.434 0.434 0.00 0.23% 2019/10/22 დრო 2:03
National Bank Bahrain 0.701 841.80M - 0.701 0.701 0.00 0.14% 2019/10/22 დრო 10:03
სხვა

Bangladesh

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Grameenphone 321.2 506.36B - 321.2 321.2 6.70 2.13% 2019/10/22 დრო 11:03
Square Pharma 235.5 210.16B - 235.5 235.5 0.50 0.21% 2019/10/22 დრო 11:03
British American Tobacco Bangladesh 1080 205.80B - 1080 1080 13.10 1.21% 2019/10/22 დრო 11:03
United Power Generation & Distribution 287.4 111.83B - 287.4 287.4 0.40 0.14% 2019/10/22 დრო 11:03
Investment Corp of Bangladesh 85.1 94.35B - 85.1 85.1 3.80 4.47% 2019/10/22 დრო 11:03
სხვა

Netherlands

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Royal Dutch Shell B 26.35 252.70B - 26.35 26.35 0.11 0.42% 2019/10/22 დრო 13:04
Royal Dutch Shell A 26.105 247.85B - 26.105 26.105 0.02 0.08% 2019/10/22 დრო 13:04
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% 2019/06/29 დრო 0:31
Unilever 53.1 138.24B - 53.1 53.1 0.41 0.77% 2019/10/22 დრო 13:04
ASML Holding 233.95 71.90B - 233.95 233.95 1.00 0.43% 2019/10/22 დრო 13:04
სხვა

Belgium

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Microsoft 138 757.64B - 138 138.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:02
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 0.00 0.00% 2019/08/28 დრო 21:03
Intel 52.33 231.65B - 52.33 52.33 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 20:02
Cisco 49.96 202.37B - 49.96 49.96 0.00 0.00% 2019/09/18 დრო 15:03
Anheuser Busch Inbev 82.76 146.25B - 82.76 82.76 0.94 1.14% 2019/10/22 დრო 13:03
სხვა

Bosnia and Herzegovina

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bh Telecom 11 774.18M - 11 11 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 11:03
Elektropriv Bi 17.5 266.81M - 17.5 17.5 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 11:03
Elektropriv Hz 30.8 242.93M - 30.8 30.8 0.00 0.00% 2019/09/27 დრო 11:03
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% 2019/08/01 დრო 12:03
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% 2018/04/24 დრო 0:00
სხვა

Botswana

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Lucara Diamond Corp 13.29 6.64B - 13.29 13.29 0.00 0.00% 2019/09/27 დრო 23:02
First National Bank Botswana 2.85 5.66B - 2.85 2.85 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 23:02
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% 2019/04/27 დრო 0:32
Barclays Bank of Botswana 5.41 4.74B - 5.41 5.41 0.00 0.00% 2019/10/10 დრო 23:03
Letshego Holdings 0.8 3.93B - 0.8 0.8 0.00 0.00% 2019/10/15 დრო 23:03
სხვა

Brazil

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Amazon.com Inc BDR 3701.65 3215.11B - 3701.65 3701.65 60.88 1.67% 2019/10/22 დრო 4:02
Microsoft Corp BDR 572.71 2953.36B - 572.71 572.71 2.81 0.49% 2019/10/22 დრო 4:02
Facebook Inc BDR 395.88 2192.60B - 395.88 395.88 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 4:02
Berkshire Hathaway BDR 874.53 1801.39B - 874.53 874.53 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:02
JPMorgan Chase Co BDR 248.16 1382.97B - 248.16 248.16 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 3:02
სხვა

Bulgaria

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Tchaikapharma 10 584.82M - 10 10 0.10 1.00% 2019/10/22 დრო 11:03
Sopharma AD 3.37 542.52M - 3.37 3.37 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Chimimport AD 1.7 527.22M - 1.7 1.7 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
CEZ Distribution BG 208 478.14M - 208 208 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 23:02
CB First Investment Bank AD 3.12 396.00M - 3.12 3.12 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 23:02
სხვა

Canada

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.33 143.58B - 25.33 25.33 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 20:02
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.32 143.58B - 25.32 25.35 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Royal Bank of Canada Pref G 25.34 143.58B - 25.32 25.34 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 23:02
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 25.2 143.58B - 25.2 25.2 0.03 0.12% 2019/10/22 დრო 2:03
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.34 143.58B - 25.34 25.34 0.01 0.04% 2019/10/22 დრო 2:03
სხვა

Chile

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Costco 288.3 - 288.3 288.3 0.00 0.00% 2019/10/05 დრო 12:04
Invexans 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% 2019/10/05 დრო 12:04
Agencias Universales 179 - 179 179 0.00 0.00% 2019/10/04 დრო 11:02
Portuaria Cabo 503 - 503 503 0.00 0.00% 2019/10/11 დრო 20:02
Companias CIC 32.1 - 32.1 32.1 0.00 0.00% 2019/10/11 დრო 23:02
სხვა

China

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
ICBC 5.79 1811.18B - 5.79 5.79 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:02
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% 2018/12/12 დრო 10:32
PetroChina A 6.06 1324.65B - 6.06 6.06 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 20:02
Agricultural Bank China A 3.6 1066.79B - 3.6 3.6 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:02
Ping An Insurance 90.07 1057.86B - 90.07 90.07 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:02
სხვა

Colombia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Ecopetrol 2925 122762.70B - 2925 2925 15.00 0.52% 2019/10/22 დრო 2:03
Bcolombia 42000 33893.16B - 42000 42000 2020.00 5.05% 2019/10/22 დრო 2:03
Bancolombia Pf 43480 33893.16B - 43480 43480 740.00 1.73% 2019/10/22 დრო 2:03
Interconnection Electric 19000 31290.03B - 19000 19000 220.00 1.17% 2019/10/22 დრო 2:03
Aval Acciones y Valores Pref 1315 26750.26B - 1315 1315 20.00 1.54% 2019/10/22 დრო 2:03
სხვა

Costa Rica

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% 2018/04/24 დრო 0:00
Banco Lafise Pref 98.5 277.15B - 98.5 98.5 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 11:03
Holcim De Costa Rica S.A. 14.5 147.35B - 14.5 14.5 0.00 0.00% 2019/06/27 დრო 0:32
Grupo Financiero Improsa Pref 1.14 25.44B - 1.14 1.14 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 22:02
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% 2018/07/17 დრო 12:04
სხვა

Croatia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 19:02
Zagrebacka Banka 62.5 19.53B - 62.5 62.5 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:02
Hrvatske Telekom 172 12.21B - 172 172 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Valamar Riviera DD 37.9 5.08B - 37.9 37.9 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 11:02
Adris Grupa P 500 4.67B - 500 500 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 19:02
სხვა

Cyprus

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bank of Cyprus 1.32 1.06B - 1.32 1.32 0.02 1.54% 2019/10/22 დრო 11:03
Vasilikos 2.26 194.23M - 2.26 2.26 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:02
Hellenic Bnk 0.84 150.84M - 0.84 0.84 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Logicom 1.28 111.12M - 1.28 1.28 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Petrolina 0.975 102.38M - 0.975 0.975 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:02
სხვა

Czech Republic

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
CEZ as 521 292.40B - 521 521 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Komercni Banka 798 179.50B - 798 798 16.50 2.11% 2019/10/22 დრო 2:03
O2 C.R 216 78.95B - 216 216 3.00 1.41% 2019/10/22 დრო 2:03
Vienna Insurance AG 600 77.34B - 600 600 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% 2018/09/25 დრო 20:33
სხვა

Denmark

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% 2019/03/25 დრო 13:05
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% 2018/10/03 დრო 0:33
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% 2019/03/25 დრო 13:05
Oersted 622.8 162.14B - 621.2 623.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
Moller Maersk A 7855 159.91B - 7855 7855 205.00 2.61% 2019/10/22 დრო 13:03
სხვა

Egypt

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Commercial Int Bank 79.1 99.93B - 79.1 79.1 0.40 0.51% 2019/10/22 დრო 13:03
Eastern Tobacco 15.3 52.49B - 15.3 15.41 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Qatar Natl Bank 43.95 45.42B - 42.5 43.95 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
El Sewedy Electric 13.19 44.83B - 13.19 13.19 0.08 0.61% 2019/10/22 დრო 13:03
Abou Kir Fertilizers 21.29 36.54B - 21.29 21.29 0.72 3.38% 2019/10/22 დრო 13:03
სხვა

Euro Zone

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Volvo A 147.4 342.87B - 147.4 147.4 2.94 2.04% 2019/10/22 დრო 13:03
Ericsson A 87.68 219.88B - 87.6 88.6 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Royal Dutch Shell A 2236.6 212.44B - 2230 2241.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Moller Maersk A 7864 206.23B - 7605 8090 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Royal Dutch Shell B 2226 203.98B - 2219.8 2231 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
სხვა

Russia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Sberbank Rossii 234.94 4956.68B - 234.79 235.21 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Sberbank Rossii Pref 207.66 4956.68B - 207.02 207.66 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
NK Rosneft 413.75 4183.10B - 412.05 413.75 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Lukoil 5768 3722.07B - 5748.5 5784.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Gazprom PAO 228.54 3408.99B - 227.85 228.54 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
სხვა

France

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Nordea Bank FDR 6.628 33.06B - 6.628 6.628 0.00 0.03% 2019/10/22 დრო 13:03
Nokia Oyj 4.724 27.29B - 4.724 4.724 0.02 0.32% 2019/10/22 დრო 13:03
Sampo Oyj A 36.08 22.93B - 36.08 36.08 0.07 0.19% 2019/10/22 დრო 13:03
KONE Oyj 53.24 19.43B - 53.24 53.24 0.16 0.30% 2019/10/22 დრო 13:03
Fortum 21.67 18.30B - 21.67 21.67 0.20 0.93% 2019/10/22 დრო 13:03
სხვა

Finland

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Aallon 9.38 - 9.38 9.38 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 14:04
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% 2019/05/07 დრო 21:04
Viafin Service 6.72 - 6.72 6.72 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 17:04
Nordic Iron Ore 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
Rush Factory 3.66 - 3.58 3.66 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
სხვა

Greece

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Coca Cola HBC AG 28.17 10.30B - 28.17 28.17 0.03 0.11% 2019/10/22 დრო 13:03
Mermeren Kombinat AD Prilep 52.6 5.19B - 52.6 53.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 17:04
Hellenic Telec 13.63 5.08B - 13.63 13.63 0.02 0.15% 2019/10/22 დრო 13:03
OPAP SA 9.9 3.02B - 9.77 9.9 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
Alpha Bank 1.755 2.93B - 1.744 1.755 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
სხვა

Hong Kong SAR China

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% 2018/06/21 დრო 14:33
Tencent Holdings 324.8 3714.20B - 324.8 324.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 17:04
ICBC 5.43 2132.36B - 5.43 5.43 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 17:04
China Construction Bank 6.27 1899.61B - 6.27 6.27 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 17:04
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% 2019/03/13 დრო 22:05
სხვა

Hungary

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% 2019/04/01 დრო 14:01
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% 2019/03/30 დრო 0:31
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% 2019/03/27 დრო 18:01
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% 2019/03/30 დრო 0:31
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% 2019/03/18 დრო 14:07
სხვა

Iceland

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Marel hf 571 282.56B - 556 571 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Arion Bank 73 170.00B - 71.6 73 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
Icelandair Group 5.5 64.80B - 5.49 5.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Grandi 38.35 62.87B - 38.35 38.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Reitir Fasteignafelag HF 73.4 56.65B - 72.75 73.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
სხვა

Indonesia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bank Central Asia 31275 502814.30B - 31275 31275 175.00 0.56% 2019/10/22 დრო 11:03
Hm Sampoerna 2120 424561.00B - 2120 2120 80.00 3.77% 2019/10/22 დრო 11:03
Telekomunikasi 4200 372960.00B - 4190 4200 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Bank Rakyat Persero 4090 345578.00B - 4090 4090 30.00 0.73% 2019/10/22 დრო 11:03
Unilever Indonesia 43900 340870.20B - 43900 43900 475.00 1.09% 2019/10/22 დრო 11:03
სხვა

Iraq

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Asiacell Communications 8.18 2697.00B - 8.18 8.18 0.00 0.00% 2019/10/03 დრო 15:02
Baghdad Soft Drinks 3.22 700.47B - 3.22 3.22 0.00 0.00% 2019/10/08 დრო 17:04
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.00 0.00% 2019/08/27 დრო 15:03
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% 2019/10/03 დრო 14:02
Mansour Investment Bank 0.67 210.00B - 0.67 0.67 0.00 0.00% 2019/09/05 დრო 15:04
სხვა

Ireland

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
CRH 31.76 25.01B - 31.56 31.83 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Ryanair Holdings 11.895 17.91B - 11.895 11.895 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
Kerry Group 105.8 15.92B - 105.8 105.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
AIB 3.224 12.77B - 3.224 3.224 0.06 1.74% 2019/10/22 დრო 13:03
Smurfit Kappa 28.66 8.19B - 28.66 28.66 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:02
სხვა

Italy

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Amazon.com 1595.2 706.60B - 1581 1595.2 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Anheuser Busch Inbev 83.55 146.25B - 83.55 83.55 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 20:02
Louis Vuitton 372.1 142.35B - 372.1 372.1 3.40 0.91% 2019/10/22 დრო 13:04
Total 46.78 138.61B - 46.78 46.78 0.09 0.19% 2019/10/22 დრო 13:04
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% 2019/07/03 დრო 23:02
სხვა

Jamaica

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
NCB Financial 205 239.57B - 205 205 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
Scotia Jamaica 60 156.08B - 60 60 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
Sagicor Jamaica 67.5 152.82B - 67.5 67.5 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
Kingston Wharves 60.39 65.66B - 60.39 60.39 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
GraceKennedy 69.5 62.63B - 69.5 69.5 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
სხვა

Japan

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Toyota Motor 7400 23085.71B - 7400 7400 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 21:33
NTT Docomo, Inc. 2870 10399.43B - 2870 2870 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 21:33
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5329 10335.23B - 5329 5329 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 21:33
Softbank Corp. 4298 8940.66B - 4298 4298 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 21:33
Mitsubishi UFJ Financial 555.3 8631.92B - 555.3 555.3 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 21:33
სხვა

Jordan

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Arab Bank 5.63 4.43B - 5.6 5.63 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
Housing Bk Trd Fin 5.3 2.64B - 5.3 5.3 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
Arab Potash Co 18.85 1.23B - 18.85 18.85 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
Eqbal Inv. Co 11.9 915.00M - 11.9 11.9 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 13:03
Jor Islamic Bank 2.68 583.20M - 2.68 2.68 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
სხვა

Kazakhstan

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bank of America 11890 97510.90B - 11890 11890 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 23:02
VTB 0.262 3383.80B - 0.262 0.262 0.00 0.73% 2019/10/22 დრო 11:03
Magnit 19087.9 2548.67B - 19087.9 19087.9 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 11:03
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% 2019/01/13 დრო 16:36
KAZ Minerals PLC 2245.7 1672.21B - 2245.7 2245.7 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
სხვა

Kenya

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Safaricom 28.24 1233.96B - 28.24 28.24 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:02
Equity Group 38 174.53B - 38 38 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 22:02
East African Breweries 192.01 168.43B - 192.01 192.01 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:02
KCB Group 43.23 138.74B - 43.23 43.23 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 22:02
Co-operative Bank 12.43 100.33B - 12.43 12.43 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:02
სხვა

Kuwait

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
National Bank Of Kuwait Sak 943 4.57B - 943 943 5.00 0.53% 2019/10/22 დრო 10:03
Kuwait Finance House 691 3.31B - 691 691 2.00 0.29% 2019/10/22 დრო 10:03
Mobile Telecom 567 1.66B - 567 567 1.00 0.18% 2019/10/22 დრო 10:03
Ahli United Bank 277 1.44B - 277 277 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 10:03
Boubyan Bank K.S.C 568 1.16B - 568 568 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 10:03
სხვა

Lebanon

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
BLOM Bank DRC 6.07 2.26B - 6.07 6.07 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 16:02
BLOM Bank SAL 7.27 2.25B - 6.57 7.27 0.00 0.00% 2019/10/14 დრო 16:03
Bank Audi DRC 3.53 2.10B - 3.53 3.53 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 13:03
Bank Audi 3.5 2.04B - 3.5 3.5 0.00 0.00% 2019/10/15 დრო 13:03
Byblos Bank 9 Preferred 63 1.18B - 63 63 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 13:03
სხვა

Luxembourg

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% 2019/05/18 დრო 2:31
SES 17.19 7.10B - 17.19 17.19 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 23:03
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% 2019/03/01 დრო 23:05
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% 2019/02/27 დრო 23:05
Reinet Invest 15.7 2.96B - 15.7 15.7 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 23:02
სხვა

Malawi

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% 2019/09/24 დრო 22:03
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% 2019/05/10 დრო 23:02
Old Mutual 250000 - - 250000 250000 0.00 0.00% 2019/06/16 დრო 3:01
Illovo Sugar (Malawi) 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% 2019/06/04 დრო 17:03
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% 2019/06/04 დრო 17:03
სხვა

Malaysia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Malayan Banking 8.5 98.29B 8.46 8.46 8.5 0.01 0.12% 2019/10/22 დრო 13:04
Public Bank 19.3 89.29B - 19.3 19.3 0.02 0.10% 2019/10/22 დრო 10:03
Tenaga Nasional 13.8 81.99B 13.78 13.78 13.8 0.00 0.00% 2019/10/22 დრო 13:04
Petronas Chemicals 7.42 67.60B 7.41 7.41 7.42 0.02 0.27% 2019/10/22 დრო 13:04
Bumiputra Commerce 4.96 50.58B 4.95 4.95 4.96 0.02 0.40% 2019/10/22 დრო 13:04
სხვა

Malta

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bank of Valletta 1.09 923.54M - 1.09 1.09 0.02 1.40% 2019/10/22 დრო 10:03
HSBC Bank Malta 1.25 662.96M - 1.25 1.25 0.02 1.60% 2019/10/22 დრო 10:03
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 10:03
Malta International Airport 7.45 404.28M - 7.45 7.45 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 10:02
GO PLC 4.12 338.38M - 4.12 4.12 0.08 1.94% 2019/10/22 დრო 10:03
სხვა

Mauritius

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
MCB Group 299 67.60B - 299 299 0.50 0.17% 2019/10/22 დრო 13:04
State Bank of Mauritius 5.72 23.87B - 5.72 5.72 0.02 0.35% 2019/10/22 დრო 13:04
Phoenix Beverages 570 9.99B - 570 570 3.00 0.53% 2019/10/22 დრო 13:04
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% 2019/07/16 დრო 15:03
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% 2018/04/24 დრო 0:00
სხვა

Mexico

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Apple 4600.2 17722.32B - 4600.2 4600.2 9.80 0.21% 2019/10/22 დრო 1:03
Amazon.com 34141 16065.67B - 34141 34141 36.00 0.11% 2019/10/22 დრო 1:03
Alphabet Inc C 23825 15184.46B - 23825 23825 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 1:02
Alphabet A 23770.36 15184.46B - 23770.36 23770.36 26.64 0.11% 2019/10/22 დრო 1:03
Microsoft 2642.08 14757.69B - 2642.08 2642.08 2.92 0.11% 2019/10/22 დრო 1:03
სხვა

Mongolia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Mogoin Gol 9000 - - 9000 9000 0.00 0.00% 2019/09/11 დრო 12:03
Teever Darkhan 8800 - - 8800 8800 0.00 0.00% 2019/09/16 დრო 12:03
Materialimpecs 6000 - - 6000 6000 0.00 0.00% 2019/09/16 დრო 12:03
E Trans Logistics 140 - - 140 140 0.00 0.00% 2019/09/11 დრო 12:03
Darkhan Khuns 3500 - - 3500 3500 0.00 0.00% 2019/09/10 დრო 12:02
სხვა

Montenegro

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% 2019/07/12 დრო 21:02
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% 2019/07/12 დრო 21:02
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% 2019/06/05 დრო 18:32
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% 2019/07/12 დრო 21:02
Hotelska Grupa Budvanska 6 48.75M - 6 6 0.00 0.00% 2019/06/27 დრო 21:02
სხვა

Morocco

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Itissalat Al-Maghrib 142.9 122.19B - 142.9 142.9 0.15 0.10% 2019/10/22 დრო 13:04
Attijariwafa Bank 475.15 95.45B - 475.15 483.9 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
BCP 263.7 50.48B - 263.7 263.7 0.30 0.11% 2019/10/22 დრო 13:04
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% 2018/12/07 დრო 20:31
Bmce Bank 192 37.42B - 191.5 192 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:02
სხვა

Namibia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Anglo American 37357 414.00B - 37357 37357 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Firstrand 6688 360.99B - 6688 6688 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Standard Bank Grp 17980 314.64B - 17980 17980 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Sanlam Ltd 8102 155.99B - 8102 8102 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Old Mutual 2038 139.44B - 2038 2038 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
სხვა

Nigeria

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Dangcem 145 4226.05B - 144 145 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Guaranty Bnk 26.35 1297.92B - 26.35 26.45 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Nestle Nig 1211.9 1243.04B - 1211.9 1220 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
Nig Brew 46.15 1054.57B - 46.15 47 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:02
Zenithbank 17.3 847.71B - 17.3 17.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:04
სხვა

Norway

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Statoil 168.3 710.12B - 168.3 168.3 1.20 0.72% 2019/10/22 დრო 13:04
DnB 161.3 257.51B - 161.3 161.3 1.20 0.74% 2019/10/22 დრო 13:04
Telenor 181.3 249.69B - 181.3 181.3 0.40 0.22% 2019/10/22 დრო 13:04
Aker BP 241.9 107.60B - 241.9 241.9 5.40 2.23% 2019/10/22 დრო 13:04
Norsk Hydro 32.82 99.56B - 32.82 32.82 0.70 2.13% 2019/10/22 დრო 13:04
სხვა

Oman

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bank Muscat 0.45 1.11B - 0.45 0.45 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 10:03
Oman Telecom 0.59 540.00M - 0.59 0.59 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 10:03
Bank Dhofar 0.125 414.54M - 0.125 0.125 0.00 1.60% 2019/10/22 დრო 10:03
Ooredoo 0.526 338.49M - 0.526 0.526 0.00 0.77% 2019/10/22 დრო 1:03
National Bank Of Oman 0.185 289.42M - 0.185 0.185 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 10:02
სხვა

Pakistan

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Oil and Gas Development Co 122.25 690.77B 122.4 122.25 122.4 0.75 0.61% 2019/10/22 დრო 13:04
Nestle Pakistan 6300 571.40B - 6300 6300 300.00 5.00% 2019/10/22 დრო 10:03
Pakistan Tobacco Company 2300 473.30B - 2300 2300 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 16:32
Pakistan Petroleum 109.6 416.21B 109.55 109.55 109.6 0.14 0.13% 2019/10/22 დრო 13:04
Habib Bank 126 249.39B 125.6 125.6 126 0.00 0.00% 2019/10/22 დრო 13:04
სხვა

Palestinian Territories

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Palestine Telecom 4.2 573.89M - 4.2 4.2 0.04 0.95% 2019/10/22 დრო 13:04
Bank Of Palestine 2.03 500.00M - 2.03 2.03 0.03 1.48% 2019/10/22 დრო 13:04
Palestine Development&Inv 1.14 330.00M - 1.14 1.14 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 16:02
Wataniya Mob 0.98 254.91M - 0.98 0.98 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:03
სხვა

Peru

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Facebook 190.3 562.48B - 190.3 190.3 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 11:02
Banco de Credito del Peru 5.4 50.02B - 5.4 5.4 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 10:03
Telefonica ADR 7.61 43.72B - 7.61 7.61 0.11 1.47% 2019/10/22 დრო 11:03
Southern Copper 34.08 35.13B - 34.08 34.08 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:02
Backus Johnsto 23.75 27.66B - 23.75 23.75 0.00 0.00% 2019/10/20 დრო 10:03
სხვა

Philippines

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Manulife 760 1894.50B - 760 760 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:02
Sun Life Financial 1835 1303.58B - 1835 1835 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 10:32
SM Investments 1005 1102.19B - 1005 1005 2.00 0.20% 2019/10/22 დრო 11:33
SM Prime 38.05 1038.15B - 38.05 38.05 0.70 1.84% 2019/10/22 დრო 11:33
Ayala Pref 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 22:03
სხვა

Poland

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Santander 16.6 379.07B - 16.6 17.2 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
UniCredit 50.5 129.36B - 50 50.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
PKO Bank Polski 38.09 49.54B - 37.94 38.09 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
CEZ as 86.85 48.45B - 84.5 87 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
ORLEN SA 106.35 37.49B - 105.75 106.7 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
სხვა

Portugal

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Galp Energia 13.51 12.50B - 13.5 13.51 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
EDP 3.55 12.47B - 3.532 3.55 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
EDP Renovaveis 9.84 7.78B - 9.72 9.84 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
J.Martins 14.67 7.57B - 14.67 14.79 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Banco Comercial 0.202 3.84B - 0.199 0.202 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
სხვა

Qatar

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
QNB 19.5 142.70B - 19.35 19.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Industries Qatar 10.99 67.22B - 10.87 10.99 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Qatar Islamic Bank 15.33 27.76B - 15.3 15.33 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Masraf al rayan 3.76 26.51B - 3.72 3.76 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Qatar Telecom 7.32 23.22B - 7.27 7.32 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
სხვა

Romania

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
SAP 562.7 495.38B - 562.7 562.7 8.30 1.50% 2019/10/22 დრო 11:33
Bayer 313.05 398.34B - 313.05 313.05 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 10:32
Allianz 1000 390.74B - 1000 1000 0.00 0.00% 2019/10/12 დრო 10:33
Daimler 234 325.82B - 234 234 1.00 0.43% 2019/10/22 დრო 11:33
Adidas 1350.4 200.22B - 1350.4 1350.4 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 10:33
სხვა

Rwanda

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% 2018/07/26 დრო 18:04
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% 2018/07/23 დრო 22:35
სხვა

Saudi Arabia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
SABIC 90.1 378.61B - 89.6 90.1 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
STC 101 179.40B - 100.4 101 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
National Com Bnk 43.45 145.80B - 43.35 43.5 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Al Rajhi 60 140.24B - 59.4 60 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Saudi Electric. 20.26 86.75B - 19.86 20.26 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
სხვა

Serbia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
NIS AD 679 113.65B - 679 679 4.00 0.59% 2019/10/22 დრო 10:33
Aerodrom Nikol 819 58.46B - 819 819 9.00 1.11% 2019/10/22 დრო 10:33
Komercijalna 3280 32.34B - 3280 3280 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 10:33
Komercijalna B 1308 32.34B - 1308 1308 0.00 0.00% 2019/10/08 დრო 10:34
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% 2018/08/22 დრო 18:33
სხვა

Sierra Leone

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Krka 65.4 1.88B - 65.4 65.4 0.00 0.00% 2019/10/20 დრო 1:32
Petrol 358 715.60M - 358 358 0.00 0.00% 2019/10/20 დრო 1:32
Zavarovalnica 31.8 684.33M - 31.8 31.8 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 22:33
Telekom Sloven 62.2 594.73M - 62.2 62.2 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Luka Koper DD 24 431.20M - 24 24 0.00 0.00% 2019/10/20 დრო 1:32
სხვა

Singapore

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% 2019/05/14 დრო 12:32
DBS 24.99 67.05B - 24.99 24.99 0.21 0.85% 2019/10/22 დრო 10:33
Shangri-La Asia 7.89 51.34B - 7.69 7.89 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 13:33
SingTel 3.25 49.31B - 3.25 3.25 0.02 0.62% 2019/10/22 დრო 10:33
SingTel 3.25 49.31B - 3.25 3.25 0.03 0.93% 2019/10/22 დრო 10:33
სხვა

Slovakia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Slovnaft 86.5 1.14B - 86.5 86.5 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 19:32
Zentiva 200 677.76M - 200 200 0.00 0.00% 2019/09/25 დრო 10:33
Vseobec Uver B 155 628.03M - 155 155 0.00 0.00% 2019/10/19 დრო 19:32
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% 2018/10/21 დრო 22:32
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% 2018/04/24 დრო 0:00
სხვა

South Africa

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Anheuser Busch Inbev 138114 2324.42B - 138114 138310 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 20:03
British American Tobacco 50811 1576.46B - 50793 50945 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% 2018/10/17 დრო 13:33
Glencore 4475 903.02B - 4470 4503 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
Richemont DRC 10997 596.52B - 10910 11015 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:03
სხვა

South Korea

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Samsung Electronics Co Pref 41300 329505.40B - 41300 41300 700.00 1.72% 2019/10/22 დრო 10:33
Samsung Electronics Co 51300 329505.40B - 51300 51300 1000.00 1.99% 2019/10/22 დრო 10:33
SK Hynix Inc 79300 62681.00B - 79300 79300 1800.00 2.32% 2019/10/22 დრო 10:33
Celltrion 191500 37994.96B - 191500 191500 9500.00 5.22% 2019/10/22 დრო 10:33
Hyundai Motor Co 73500 32284.27B - 73500 73500 100.00 0.14% 2019/10/22 დრო 10:33
სხვა

Spain

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% 2019/03/29 დრო 4:01
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% 2019/07/10 დრო 23:01
Airbus Group 122 75.85B - 120.02 122 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% 2019/03/29 დრო 4:01
VALE ON 10.2 57.83B - 10.2 10.2 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 19:32
სხვა

Sri Lanka

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Ceylon Tobacco 1050 206.07B - 1050 1050 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 13:32
John Keells 159.7 192.87B - 159.7 159.7 0.10 0.06% 2019/10/22 დრო 10:33
Commercial Bank of Ceylon 83.5 122.29B - 83.5 83.5 0.50 0.60% 2019/10/22 დრო 10:33
Commercial Bank of Ceylon 98.9 122.29B - 98.9 98.9 0.10 0.10% 2019/10/22 დრო 10:33
Dialog Axiata PLC 12 112.38B - 11.6 12 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 13:32
სხვა

Sweden

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Pfizer 350 1888.04B - 350 353 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
AstraZeneca 846.9 776.12B - 842.7 846.9 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Statoil 167.6 712.45B - 166.95 167.6 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
ABB 188.8 439.69B - 186.4 188.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:33
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% 2018/10/02 დრო 22:33
სხვა

Switzerland

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% 2019/06/29 დრო 0:31
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% 2019/06/07 დრო 19:02
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% 2018/09/18 დრო 21:33
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% 2019/06/12 დრო 13:06
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% 2019/06/26 დრო 20:32
სხვა

Taiwan

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Taiwan Semicon 294 5562.07B - 294 294 4.00 1.38% 2019/10/22 დრო 10:33
Hon Hai 79.5 1398.43B - 79.5 79.5 1.90 2.45% 2019/10/22 დრო 10:33
FPCC 97.5 1171.69B - 97.5 97.5 0.70 0.72% 2019/10/22 დრო 10:33
CHT 113 861.08B - 113 113 0.50 0.44% 2019/10/22 დრო 10:33
FCFC 89 726.79B - 89 89 0.80 0.91% 2019/10/22 დრო 10:33
სხვა

Tanzania

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% 2019/10/09 დრო 22:34
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 0.00 0.00% 2019/08/16 დრო 20:32
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% 2019/08/23 დრო 21:32
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% 2019/08/14 დრო 20:32
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% 2019/06/04 დრო 17:33
სხვა

Thailand

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
PTT PCL 44.75 1356.74B - 44.75 44.75 0.50 1.13% 2019/10/22 დრო 11:33
Airports of Thailand 77 946.43B - 76.5 77 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
Airports of Thailand DRC 77 946.43B - 76.75 77 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 13:33
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% 2018/12/11 დრო 16:32
CP All PCL 82.5 678.22B - 82.5 82.5 0.75 0.92% 2019/10/22 დრო 11:33
სხვა

Tunisia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
SFBT 18.7 3.74B - 18.7 18.9 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
BIAT 110.4 2.81B - 110.4 113 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
POULINA GROUP HLD 12.8 2.09B - 12.8 12.8 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
ATTIJARI BANK 33.7 2.05B - 33.7 33.89 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
BT 7.4 1.91B - 7.36 7.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
სხვა

Turkey

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Koc Holding 17.85 36.49B - 17.78 18.07 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Erdemir 6.5 35.84B - 6.5 6.57 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Garanti Bank 9.12 35.53B - 9.09 9.17 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Akbank TAS 7.07 30.08B - 7.07 7.12 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
Aselsan 17.59 27.11B - 17.59 17.67 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
სხვა

Uganda

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Stanbic Bank Uganda 27.05 1638.04B - 27.05 27.05 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% 2018/12/11 დრო 20:31
Umeme 297 1090.74B - 297 297 0.00 0.00% 2019/10/17 დრო 22:32
Centum Invest 1060.8 939.74B - 1060.8 1060.8 0.00 0.00% 2019/09/20 დრო 23:32
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% 2019/07/16 დრო 20:32
სხვა

Ukraine

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% 2018/06/14 დრო 0:00
Raiff Bank Ava 0.315 19.57B - 0.315 0.315 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 19:34
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% 2018/04/24 დრო 0:00
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% 2018/06/15 დრო 0:00
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% 2018/07/05 დრო 22:05
სხვა

United Arab Emirates

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Emirates Telec 16.5 143.50B - 16.5 16.5 0.06 0.36% 2019/10/22 დრო 10:33
First Abu Dhabi Bank 15.34 131.86B - 15.34 15.34 0.04 0.26% 2019/10/22 დრო 10:33
Emirates NBD PJSC 12.4 55.02B - 12.4 12.4 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 13:33
Ad Commercial 7.56 36.65B - 7.56 7.56 0.01 0.13% 2019/10/22 დრო 10:33
Emaar Properties 4.41 35.66B - 4.41 4.46 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 16:33
სხვა

Vietnam

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Vingroup JSC 117700 290147.90B - 117700 117700 800.00 0.68% 2019/10/22 დრო 10:34
Vinamilk 134000 258324.90B - 134000 134000 400.00 0.30% 2019/10/22 დრო 10:34
Airports Corporation of Viet Nam 77500 191587.40B - 77500 77500 0.00 0.00% 2019/10/21 დრო 22:32
Petrovietnam Gas JSCrp 101600 183739.20B - 101600 101600 400.00 0.40% 2019/10/22 დრო 10:34
Vietcombank 85600 179888.40B - 85600 85600 1400.00 1.66% 2019/10/22 დრო 10:34
სხვა

Zambia

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
CEC Africa 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% 2019/06/07 დრო 13:32
Zambian Breweries 7.91 - - 7.91 7.91 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 10:32
სხვა

Zimbabwe

ინდიკატორი ღირებულება ფონდი წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Delta Corporation 3.7 2.54B - 3.7 3.7 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 22:32
Pretoria Portland Cement Ltd 3.1 1.08B - 3.1 3.1 0.00 0.00% 2019/10/16 დრო 22:33
Econet Wireless Zimbabwe 1.65 564.14M - 1.65 1.65 0.00 0.00% 2019/10/18 დრო 22:32
African Distillers 1.98 168.98M - 1.98 1.98 0.00 0.00% 2019/10/02 დრო 22:32
ART Corporation 0.15 19.23M - 0.15 0.15 0.00 0.00% 2019/10/10 დრო 22:33
სხვა