ონლაინ ფორუმი
Portugal
Portugal

PSI All Share GR

3,191
Live შეფასება
0 (0%)
ცვლილება
14 October 2019
დრო 20:03:10
35 (1.08%)
შეცვლა / 3 თვე
20 (0.63%)
შეცვლა / 6 თვე
238 (8.07%)
წლიური მერყეობა

Portugal

ინდიკატორი ღირებულება წინა დაბალი მაღალი ცვლილება შეცვლა% დრო გრაფიკი
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.481 - 4.481 4.481 0.00 0.04% 2019/10/15 დრო 10:03
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 12.996 - 12.996 12.996 0.00 0.02% 2019/10/15 დრო 10:03
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.605 - 13.605 13.605 0.01 0.06% 2019/10/15 დრო 10:03
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 12.539 - 12.539 12.539 0.26 2.08% 2019/10/15 დრო 10:03
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.817 - 6.817 6.817 0.00 0.01% 2019/10/15 დრო 10:03
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.589 - 13.589 13.589 0.01 0.07% 2019/10/15 დრო 1:02
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 14.081 - 14.081 14.081 0.10 0.69% 2019/10/15 დრო 1:02
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.576 - 7.576 7.576 0.00 0.00% 2019/10/14 დრო 22:03
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 14.094 - 14.094 14.094 0.00 0.00% 2019/10/14 დრო 22:03
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 17.225 - 17.225 17.225 0.00 0.00% 2019/10/14 დრო 19:03
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 95.636 - 95.636 95.636 0.00 0.00% 2019/10/13 დრო 10:03
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.946 - 7.946 7.946 0.00 0.00% 2019/10/12 დრო 1:02
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% 2019/10/12 დრო 1:02
Popular Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliá 6.027 - 6.027 6.027 0.00 0.00% 2019/10/08 დრო 10:03
BPI Metais Preciosos Fundo Especial de Investiment 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% 2019/03/16 დრო 1:04