TGJU ადგილობრივი და გლობალური ბაზრები
ონლაინ ფორუმი

Productivity

  • ცოცხალი მონაცემები ინდიკატორი

  • პროგნოზი ინდიკატორი

Country Last Time Previous Range Metric

Australia

100.20 19 Dec 100 55.7 : 104 Dec/19

Austria

0 19 Dec 106 77 : 110 Dec/19

Belgium

0 17 Jun 93.8 82.4 : 113 Index Points

Brazil

96.75 20 Feb 102 39.6 : 182 Feb/20

Bulgaria

0 19 Dec 136 53.1 : 145 Dec/19

Canada

106.79 19 Dec 107 67.26 : 107 Dec/19

Croatia

0 20 Jan 104 92.4 : 111 Jan/20

Cyprus

0 19 Dec 108 75.9 : 110 Dec/19

Czech Republic

0 19 Dec 123 62.4 : 124 Dec/19

Denmark

0 19 Dec 112 82.79 : 113 Dec/19

Estonia

0 19 Dec 126 58.5 : 126 Dec/19

Euro area

101.90 19 Dec 102 82.6 : 105 Dec/19

European Union

108.90 18 Dec 106 83.7 : 109 Index Points

Finland

0 19 Dec 110 59.4 : 110 Dec/19

France

0 19 Dec 104 18.48 : 104 Dec/19

Germany

98.90 20 Jan 95.1 17 : 106 Jan/20

Greece

100.10 19 Sep 91.7 70.9 : 108 Sep/19

Hong Kong

107.20 18 Dec 106 63.4 : 107 Dec/18

Hungary

0 19 Dec 114 59.7 : 124 Dec/19

Ireland

0 19 Sep 138 57.8 : 147 Sep/19

Japan

99.20 19 Dec 95.9 66.8 : 118 Dec/19

Latvia

0 19 Dec 135 44.3 : 138 Dec/19

Lithuania

0 19 Dec 137 41.5 : 137 Dec/19

Luxembourg

0 19 Dec 99.7 87.1 : 107 Dec/19

Malta

0 19 Dec 131 76.7 : 133 Dec/19

Mauritius

0 18 Dec 128 45.68 : 132 Dec/18

Mexico

91.70 20 Jan 91.8 85 : 105 Jan/20

Netherlands

0 19 Dec 105 85.92 : 106 Dec/19

New Zealand

0 19 Dec 128 86.54 : 128 Dec/19

Norway

0 19 Dec 104 57.16 : 106 Dec/19

Poland

0 19 Dec 126 66.2 : 146 Dec/19

Portugal

104.40 19 Dec 112 78 : 112 Dec/19

Romania

0 19 Dec 161 47.3 : 173 Dec/19

Russia

2.30 18 Dec 1.9 -4.1 : 7.5 Dec/18

Singapore

107.00 19 Dec 99.5 51.7 : 111 Dec/19

Slovakia

0 19 Sep 120 56.7 : 131 Sep/19

Slovenia

0 19 Dec 123 59.6 : 123 Dec/19

South Korea

0 19 Sep 108 53.5 : 112 Sep/19

Spain

0 19 Dec 114 85.7 : 114 Dec/19

Sweden

0 19 Dec 114 68.3 : 114 Dec/19

Switzerland

0 19 Dec 103 77.83 : 105 Dec/19

Taiwan

0 20 Jan 108 20.29 : 121 Jan/20

Thailand

118.17 19 Sep 120 92.9 : 141 Sep/19

United Kingdom

101.60 19 Dec 101 42.4 : 102 Dec/19

United States

108.17 19 Dec 108 25.99 : 108 Dec/19
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Australia

100.20 19 Dec 101 101 101 101 Dec/19

Brazil

96.75 20 Feb 113 114 115 112 Feb/20

Canada

106.79 19 Dec 107 108 108 107 Dec/19

Euro area

101.90 19 Dec 108 108 109 108 Dec/19

European Union

108.90 18 Dec 108 109 110 107 Index Points

Germany

98.90 20 Jan 102 103 104 101 Jan/20

Greece

100.10 19 Sep 95 95 95.6 95 Sep/19

Hong Kong

107.20 18 Dec 110 110 110 110 Dec/18

Japan

99.20 19 Dec 96 102 101 109 Dec/19

Mexico

91.70 20 Jan 94 90 91 96 Jan/20

Portugal

104.40 19 Dec 100 100 104 100 Dec/19

Russia

2.30 18 Dec 2 2 2 2 Dec/18

Singapore

107.00 19 Dec 97 96 110 112 Dec/19

Thailand

118.17 19 Sep 129 129 131 128 Sep/19

United Kingdom

101.60 19 Dec 102 101 102 102 Dec/19

United States

108.17 19 Dec 110 110 111 109 Dec/19